Cortex XDR [LAB 04] Install the Cortex XDR agent with Sofware Installation (GPO)

gani

Administrator
CẤU HÌNH GPO TRÊN DOMAIN CONTROLLER SERVER ĐỂ INSTALL HÀNG LOẠT CORTEX XDR AGENT

Bước 1: Tạo Group User và Add user vào Group

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra group user để cho phép software install trên group đó
1641553562627.png


Tiếp theo ta sẽ assign các user cần install Cortex XDR Agent vào group
1641553570330.png


Bước 2: Cấu hình Share folder chứa file install agent Cortex-XDR

Sau đó ta sẽ tiến hành tải Agent Cortex XDR về máy đồng thời share folder chứa agent vừa tải để cho các user có thể install được agent theo policy
1641553614856.png

1641553646954.png


Kiểm tra có thể truy cập được agent từ user nằm trong group install Cortex XDR Agent
1641553655933.png


Bước 3: Tạo GPO để install agent Cortex-XDR theo group đã xác định
Trước tiên ta sẽ vào phần Tools->Group Policy Management
1641553675804.pngSau đó ta sẽ chọn domain muốn cấu hình chuột phải và chọn Create a GPO…
1641553686836.png


Tiếp theo ta sẽ điền tên cho GPO và nhấn OK
1641553701830.png

1641553759915.png


Tại mục Group Policy Objects ta chọn vào GPO mới tạo ở trên và chỉnh sửa Security Filtering thành Group User đã tạo tại mục 1 để policy chỉ apply trên nó
1641553777273.png


Tiếp theo ta sẽ chuột phải và chọn edit để cấu hình software install cho GPO
1641553794420.png


Tại đây ta sẽ chọn theo đường dẫn Computer Configuration->Policies->Software Settings->Software Installation->New->Package để chọn phần mềm cài đặt cho các máy tính (.msi file)
1641553807232.png


Ta chọn đường dẫn tới file install agent Cortex XDR đã cấu hình share tại mục 2
1641553819279.png


Tại tab Deploy Software ta chọn Assign để cài agent Cortex XDR cho máy tính
1641553834692.png


Sau khi cấu hình xong ta được kết quả như hình
1641553841574.png


Bước 4: Kiểm tra agent Cortex-XDR install trên máy tính

Truy cập vào cmd và gõ lệnh gpupdate /force để update policy đã cấu hình mục 3 và chọn Y để reboot đồng thời install agent
1641553973272.png


Sau khi reboot kết quả sẽ như hình dưới:
1641553993362.png


LAB sau mình sẽ bày cách install xịn hơn nhé ... :D
 
Last edited:
Top