root

Well-Known Member

How to Install Active Directory on Windows Server 2012R2 step by step


Active Directory là dịch vụ hệ thống quan trọng bậc nhất với vai trò quản lý dữ liệu người dùng, máy tính, groups, và các chính sách cũng như rất nhiều thông tin khác. Để triển khai hệ thống Active Directory chuẩn, tránh các sự cố liên quan là điều cần thiết. Trong loạt bài viết về Active Directory này tôi sẽ giới thiệu với các bạn từ cài đặt 1 máy chủ Domain Controller cho một Domain tới cài thêm một máy chủ DC khác cho Domain đó. Doanh nghiệp phát triển cần phải triển khai các Domain Con, và các Domain ngang hàng trong cùng một Forest.

Các phần trong loạt bài viết về Active Directory
 1. Cài đặt Active Directory trên Windows Server 2012R2
 2. Backup Active Directory
 3. Cài đặt thêm một máy chủ Active Directory vào một Domain đã có
 4. Cài đặt Multiple Domain cho một hệ thống.
 5. Cài đặt Active Directory trên một Forest mới.
 6. Cài đặt Active Directory trên một domain con
 7. Đổi tên Domain
 8. Chuyển Master của Domain.

Phần I : cài đặt Domain Controller


1. Nội dung Lab cài đặt Active Directory trên window server 2012R2
Hướng dẫn cấu hình Active Directory Domain Services
Các bước thực hiện:
1. Đặt địa chỉ IP
2. Cài đặt Role DNS
3. Cấu hình DNS server
4. Cài đặt Active Directory trên Windows Server 2012 R2.
5. Cấu hình Active Directory trên Windows Server 2012R2.
6. Kiểm tra​

4. Cài đặt Role Active Directory Domain Services


4.1 Vào Run gõ dcpromo > OK để tiến hành cài đặt và cấu hình Active Directory trên Windows Server 2012R2.


install Active Directory on windows server 2012 (1)4.2 Khác với các phiên bản Windows Server trước đây. Ở đây nó kêu bạn phải vào Server Manager để load Active Directory Domain Services Installation Wizard lên để thực hiện cấu hình và cài đặt Active Directory Domain trên Windows Server 2012R2.


install Active Directory on windows server 2012 (2)4.3 Mở Server "Manager > Manage > Add Roles and Features" để cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services trên Windows Server 2012R2.


install Active Directory on windows server 2012 (3)4.4. Installation Type → chọn “Role-based or feature-based installation” và chọn Next để tiến hành cài đặt các dịch vụ trên Windows Server 2012R2.


install Active Directory on windows server 2012 (4)


4.5 Server Selection → Next Select a server from the server pool
Chọn “next” để qua bước tiếp theo.


install Active Directory on windows server 2012 (5)4.6 Server Roles
Để cài đặt dịch vụ Active Directory trên windows Server 2012R2 các bạn đánh dấu Active Directory Domain Services → Next.
install Active Directory on windows server 2012 (6)4.7 Chọn Add Features để nó cài đặt các tool quản lý kèm theo khi cài dịch vụ Active Directory.


install Active Directory on windows server 2012 (7)


4.8 Chọn Next để qua bước tiếp theo.

install Active Directory on windows server 2012 (8)4.9 Features
Chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.


install Active Directory on windows server 2012 (9)4.10 AD DS
Ở đây nó sẽ ghi chú cho bạn vài điều khi cài đặt dịch vụ Active Directory như:
 • Nó khuyên bạn nên cài 2 Domain Controller để đảm bảo khả năng dự phòng khi có sự cố xảy ra với 1 Domain Controller thì user domain vẫn logon và hoạt động bình thường được.
 • Để cài đặt dịch vụ Active Directory thì nó yêu cầu bạn phải cài đặt dịch vụ DNS trước. Nếu bạn chưa cài dịch vụ DNS trước đó thì khi cài Active Directory nó sẽ cài luôn dịch vụ DNS đi kèm cho bạn.
 • Việc cài đặt AD DS cũng sẽ cài đặt thêm các dịch vụ như DFS Namespaces, DFS Repliaction và File Replication (do Active Directory yêu cầu).
Sau đó chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.


install Active Directory on windows server 2012 (10)


4.11 Confirmation
Nó sẽ hỏi bạn xác nhận các dịch vụ, tính năng, công cụ đi kèm khi cài đặt dịch vụ Active Directory phải không. Đánh dấu Restart .... > chọn Install để xác nhận và tiến hành cài đặt Active Directory.


install Active Directory on windows server 2012 (11)4.12. Chọn Yes để cho phép server tự động restart khi hoàn thành việc cài đặt dịch vụ Active Directory.

install Active Directory on windows server 2012 (12)4.13 Results

Quá trình cài đặt diễn ra, tại bước này có thể chờ hoàn tất hoặc chọn Close, hệ thống chạy ngầm để cài đặt


install Active Directory on windows server 2012 (13)Series các bài lab tiếp theo
 1. [Lab 1.1] Install DNS server trên windows 2012 R2
 2. [Lab 1.2] Configure DNS service on Windows Server 2012R2
 3. [Lab 1.4] Cấu hình Active Directory trên Windows 2012
Tổng hợp các bài lab về Windows Server 2012R2
 
Last edited:
Top