root

Well-Known Member

How to install and configure Active Directory on Windows Server 2016


Active Directory trên Windows Server 2016 cung cấp nhiều tính năng mới cho cả Active Directory Domain Services (AD DS) và Active Directory Federation Service (AD FS). Nhiều tính năng được thêm vào trên Widows Server 2016 để hướng đến các ứng dụng trên nền tảng cloud.

Như các bạn biết, Active Directory là dịch vụ hệ thống quan trọng hệ thống mạng doanh nghiệp. Với vai trò quản lý dữ liệu người dùng, máy tính, groups, và các chính sách cũng như rất nhiều thông tin khác. Để triển khai hệ thống Active Directory chuẩn, tránh các sự cố liên quan là điều cần thiết. Trong loạt bài viết về Active Directory trên Windows Server 2016 mình sẽ giới thiệu với các bạn từ cài đặt 1 máy chủ Domain Controller cho một Domain tới cài thêm một máy chủ DC khác cho Domain đó. Doanh nghiệp phát triển cần phải triển khai các Domain Con, và các Domain ngang hàng trong cùng một Forest.

I/ Cài đặt dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016


Cấu hình Computer Name và Primary DNS suffix cho Windows Server 2016 trước khi tiến hành cài đặt và cấu hình cho Windows Server 2016.


install Active Directory on windows server 2016 (1)Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server.install Active Directory on windows server 2016 (2)Mở chương trình Server Manager lên để tiến hành cài đặt dịch vụ Active Directory cho Windows Server 2016.

Trên menu "Server Manage → Add Roles and Features → Add Roles and Features".

install Active Directory on windows server 2016 (3)- “Before you begin”
Chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.

install Active Directory on windows server 2016 (4)
- “Installation Type”.
Chọn “Role-Based or feature-based installation” như hình, sau đó chọn Next.


install Active Directory on windows server 2016 (5)
- “Server Selection”.
Chọn “Select a server from the server pool” như hình. Sau đó chọn server để cài đặt dịch vụ Active Directory trong server pool. Sau đó chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.


install Active Directory on windows server 2016 (6)


- "Server Roles".
Để cài đặt dịch vụ Active Directory trên windows Server 2012R2 các bạn đánh dấu "Active Directory Domain Services" → sau đó chọn Next.

Sẽ có một cửa sổ hiện ra hỏi bạn có muốn cài đặt các tool quản lý kèm theo khi cài dịch vụ Active Directory. Chọn Add Features để cho phép cài đặt các công cụ quản lý dịch vụ Active Directory đi kèm.


install Active Directory on windows server 2016 (7)Chọn Next để qua bước cài đặt Active Directory trên Windows Server 2016 tiếp theo.

install Active Directory on windows server 2016 (8)


- "Features"
Chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.


install Active Directory on windows server 2016 (9)- "AD DS"
Ở đây nó sẽ ghi chú cho bạn vài điều khi cài đặt dịch vụ Active Directory như:
  • Nó khuyên bạn nên cài 2 Domain Controller để đảm bảo khả năng dự phòng khi có sự cố xảy ra với 1 Domain Controller thì user domain vẫn logon và hoạt động bình thường được.
  • Để cài đặt dịch vụ Active Directory thì nó yêu cầu bạn phải cài đặt dịch vụ DNS trước. Nếu bạn chưa cài dịch vụ DNS trước đó thì khi cài Active Directory nó sẽ cài luôn dịch vụ DNS đi kèm cho bạn.
  • Ngoài ra, trên Windows Server 2016 cũng cung cấp một dịch vụ mới là Azure Active Directory. Một dịch vụ Active Directory online để quản lý hệ thống user online trên nền tảng đám mây.
Sau đó chọn Next để qua bước cài đặt tiếp theo.


install Active Directory on windows server 2016 (10)


- "Confirmation".
Nó sẽ hỏi bạn xác nhận các dịch vụ, tính năng, công cụ đi kèm khi cài đặt dịch vụ Active Directory phải không.

Bạn có thể không chọn vào menu “Restart the destination server automatically if required” nếu như bạn không muốn hệ thống tự động restart lại khi cài đặt xong dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016.

Chọn Install để xác nhận và tiến hành cài đặt Active Directory.


install Active Directory on windows server 2016 (11)


- "Results".
Quá trình cài đặt dịch vụ Active Directory sẽ tiến hành. Các bạn chờ một chút để nó cài đặt dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016 nhé.


install Active Directory on windows server 2016 (12)
 
Last edited:
Top