root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48

How to configure Active Directory on Windows Server 2016 step by step


Ở bài lab trước chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016. Bài lab tiếp theo này chúng ta sẽ tiến hành cấu hình dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016.

II/ Cấu hình dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016


Sau khi bạn đã cài đặt dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016 thành công ở trên. Các bạn tiếp tục chọn vào dòng Promote this server to a domain controller để tiến hành cấu hình dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016.


configure Active Directory on windows server 2016 (1)


- Deployment Configuration
  • Chọn “Add a new forest” Tạo một domain mới trong một forest mới.
  • Root domain name: svuit.vn. Điền tên domain mà bạn muốn tao vào đây.
Chọn như hình, nhập tên domain > Next


configure Active Directory on windows server 2016 (2)


- Domain Controller Option
Nếu hệ thống domain của bạn có windows server 2003, windows server 2008 hay windows server 2012 thì bạn nên chọn forest functional level và Domain functional level là windows server 2003, 2008 hay 2012 để cho nó tích hợp được với các dịch vụ của hệ thống windows server cũ.

Nếu bạn hệ thống máy chủ dịch vụ của bạn chỉ gồm các máy chủ Windows Server 2016 thì bạn có thể chọn Forest functional và Domain function level là Windows Server 2016.

Ở đây hệ thống mình dựng mới hoàn toàn hết trên nền Windows server 2016 nên mình sẽ chọn
  • Forest functional level: Windows server 2016
  • Domain functional level: Windows server 2016
Sau đó nhập password cho Directory Services Restore Mode (DSRM)

Chọn Next để tiếp tục qua bước cấu hình tiếp theo.


configure Active Directory on windows server 2016 (3)- DNS options
Chọn “create DNS delegation” nếu bạn muốn ủy quyền sử dụng DNS cho ai đó → chon Change để tiến hành cấu hình ủy quyền cho dịch vụ DNS.

Ở đây mình sẽ không cấu hình ủy quyền dịch vụ DNS nên mình sẽ không check vào option “create DNS delegation”.

Sau đó chọn “Next” để qua bước cấu hình dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016 tiếp theo.


configure Active Directory on windows server 2016 (4)- Additional options
The NetBIOS domain name các bạn nhập tên BIOS cho Active Directory sử dụng → Mình để tên mặc định mà Windows Server 2016 tạo ra là “SVUIT” và chọn Next để qua bước tiếp theo.


configure Active Directory on windows server 2016 (5)- PATHS
Chọn nơi lưu trữ AD DS database, log files và SYSVOL cho dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016. Mình để các folder mặc định mà windows tạo ra và chọn Next để qua bước tiếp theo.


configure Active Directory on windows server 2016 (6)


- Review options
Kiểm tra lại các cấu hình mà bạn đã thực hiện ở trên cho dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016 xem đúng chưa. Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.

configure Active Directory on windows server 2016 (7)- Prerequisites Check
Chọn Install để Windows tiến hành kiểm tra các yêu cầu trước khi tiến hành cài đặt các cấu hình mà bạn đã cấu hình ở trên cho dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016.


configure Active Directory on windows server 2016 (8)- Installation
Windows sẽ tiến hành cài đặt các thông số cấu hình mà bạn đã cấu hình ở trên cho dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016. Các bạn vui long đợi trong ít phút để nó hoàn thành việc cài đặt nhé ☺


configure Active Directory on windows server 2016 (9)Hệ thống tự động restart windows server sau khi cài đặt xong dịch vụ Active Directory service.


configure Active Directory on windows server 2016 (10)Đăng nhập với tài khoản domain administrator.

Mở "Server manager > Tools > Active Directory Users and Computers" để bạn có thể tạo vào cấu hình user domain.

configure Active Directory on windows server 2016 (11)


Đây là giao diện dùng để quản lý và cấu hình dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016. Nó hoàn toàn tương tự với dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2012.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt và cấu hình dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2016.


configure Active Directory on windows server 2016 (12)
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu