Symantec [LAB 2] Tạo packet deploy cho client và tích hợp SEPM vào AD

diephan

Moderator
[LAB 2] Tạo packet deploy cho client và tích hợp SEPM vào AD

2. Tạo packet và deploy cho client

Tại Symantec Endpoint Manager, chọn Client -> Install a client

15.jpg


Chọn New Package Deployment sau đó chọn Next

16.jpg


Cấu hình các nhóm tính năng

17.jpg


Chọn các gói cài đặt:

  • Save Package: Xuất ra gói và cài thủ công trên client.
  • Remote Push: Đẩy gói cài trực tiếp từ trên SEPM xuống client.
  • Web Link and Email: Xuất ra link và gởi cho client tự cài.
18.jpg


Chọn vị trí xuất file

19.jpg


Chọn Next

20.jpg

Chọn Finish

21.jpg


3. Tích hợp SEPM vào Active Directory

Admin -> Server -> Click phải vào SEPM -> Edit Properties

1.jpg


Hộp thoại Server Properties xuất hiện. Chọn Directory Server -> Add -> ở thẻ General đặt tên và định địa chỉ IP , username/password cho server AD, sau đó nhấn OK.

2.jpg


Tích vào Synchronize with Directory Servers -> Auto-schedule -> OK để tự động đồng bộ với Directory server.

3.jpg


Import Organizational Unit or Container từ Active Directory : vào Clients -> Tasks -> Import Organizational Unit or Container xuất hiện -> chọn Domain -> click OK.

4.jpg


Đã tích hợp thành công.
4. Cài đặt package cho client

Để cài package bằng Remote Plush, trên client phải mở các port sau: 135,137,138,139,445
Từ SEPM chọn Client -> Install a client, chọn New Package DeploymentNext.

4.jpg


Cấu hình các nhóm chức năng -> Next


5.jpg


Chọn Remote Push -> Next

7.jpgChọn Search Network -> Find Computer để chọn các đối tượng cần cài đặt và nhập thông tin đăng nhập của client.

8.jpg


Chọn Send để bắt đầu gửi gói cài đặt đến client

9.jpg


Chờ quá trình cài đặt hoàn thành.

10.jpg


Quá trình cài đặt thành công, chọn Next

11.jpg


Chọn Finish.


12.jpg


Sau đó khởi động lại máy client, được kết quả như sau:

13.jpg
 

Attachments

Last edited by a moderator:

root

Well-Known Member
Hi @diephan

Anh góp ý bài lab này nhé:

- Thiếu phần mô tả thông tin
- Nên làm thêm 3 bài lab test những tính năng này
Save Package: Xuất ra gói và cài thủ công trên client.​
Remote Push: Đẩy gói cài trực tiếp từ trên SEPM xuống client.​
Web Link and Email: Xuất ra link và gởi cho client tự cài.​

- Các step cài đặt và cấu hình thiếu mô tả

- Phần tích hợp SEPM vào Active Directory==> Nên tách riêng ra 1 bài lab để nói rõ vấn đề này tại sao cần tích hợp với AD
 
Top