IT News MONG ROOT CÓ THỜI GIAN VIẾT THÊM BÀI VIẾT GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI

hieurau123456

New Member
TUYỆT VỜI QUÁ ROOT. MỌI NGƯỜI RẤT TRÂN TRỌNG NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BẠN RẤT QUÝ GIÁ, THỰC TẾ VÀ DỄ HIỂU. NGAY CẢ NHỮNG DIỄN ĐÀN LỚN NHƯ VNPRO, NHẤT NGHỆ CŨNG CHƯA CHẮC ĐÃ CÓ NHỮNG BÀI VIẾT CHẤT LƯỢNG VỀ (CCNP SERCURITY, JUNIPER, ẢO HÓA VMWARE vSPHERE, MCSA 2012..). MONG ROOT CÓ THỜI GIAN VIẾT THÊM GIÚP ANH EM NHỮNG BÀI VIẾT THỰC TẾ VỀ 70-411, 70-412 HOẶC LINUX LPI1, 2 ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ TỰ ÔN LUYỆN MCSA 2012 1 CÁCH NHANH NHẤT VÌ HIỆN TẠI MÌNH THẤY RẤT ÍT DIÊN ĐÀN CÓ BÀI VIẾT VỀ 70-41170-412 VÀ LPI1, 2 RẤT ÍT
THANKS!

môn thi 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012những nội dung chính trong chương trình học và thi


o Triển khai và quản trị Windows Server 2012

o Giới thiệu về Active Directory Domain Services

o Quản trị các đối tượng Active Directory Domain Services

o Quản trị tự động hóa Active Directory Domain Services

o Triển khai IPv4

o Triển khai dịch vụ cấu hình địa chỉ động (DHCP)

o Triển khai dịch vụ phân giải tên miền (DNS)

o Triển khai IPv6

o Triển khai lưu trữ cục bộ (Local Storage)

o Triển khai các dịch vụ File và Print

o Triển khai chính sách nhóm (Group Policy)

o Bảo mật hệ thống Windows Server bằng việc sử dụng các đối tượng Group Policy

o Triển khai ảo hóa server với Hyper-V

70-411: Administering Windows Server 2012
Nội Dung học và thi chứng chỉ:


o Trine khai các dịch vụ mạng nâng cao

o Triển khai các dịch vụ file nâng cao

o Triển khai điều khiển truy cập động

o Triển khai các deployment AD DS phân tán

o Triển khai các site AD DS và nhân bản

o Triển khai các dịch vụ chứng thư AD

o Triển khai các dịch vụ quản trị quyền AD (AD RMS)

o Triển khai các dịch vụ liên kết AD (AD FS)

o Triển khai cân bằng tải mạng (NLB)

o Triển khai Failover Clustering

o Triển khai Failover Clustering với Hyper-V

o Triển khai khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery)

70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Nội Dung học và thi:


o Cấu hình và khắc phục sự cố với máy chủ DNS

o Vận hành Active Directory Domain Services

o Quản trị các tài khoản người dùng và dịch vụ

o Triển khai một hạ tầng Group Policy

o Quản trị người dùng Desktops với Group Policy

o Cấu hình và khắc phục sự cố truy cập từ xa

o Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố với vai trò máy chủ chính sách mạng

o cập mạng

o Tối ưu Triển khai bảo vệ truy hóa dịch vụ file

o Cấu hình mã hóa và giám sát nâng cao

o Triển khai và vận hành các ảnh máy chủ (Server Image)

o Triển khai quản trị cập nhật

o Giám sát Windows Server 2012
 
Top