VMware [P1] VMware vSphere 7.0: Cài đặt ESXI 7.0 lên Dell R630 qua IDRAC

BlackDrag0n

Moderator
[P1] VMware vSphere 7.0: Cài đặt ESXI 7.0 lên Dell R630 qua IDRAC
Để cài đặt OS từ xa lên Server Dell thì chúng ta sẽ sử dụng IDRAC để cài đặt.
Trước hết cần cấu hình IDRAC bao gồm:
  • Đặt địa chỉ IP cho hệ thống IDRAC
  • Đặt lại password cho tài khoản root để đăng nhập IDRAC
Khi khởi động Server, nhanh chóng nhấn phim F2 để truy cập vào System Setup
1610196836969.png

Sau khi vào được System Setup, chọn IDRAC setting để tiến hành đặt IP cho IDRAC
1610196853829.png

Chọn tiếp Network để đặt IP.
1610196869184.png

Đặt IP phù hợp cho IDRAC (Lưu ý Disable DHCP đi).
1610196887923.png

Sau khi hoàn tất việc đặt IP nhấn back quay lại để đặt Password cho root ở mục User configuration.
1610196896730.png

Nhập Password cho root để đăng nhập trên web GUI
1610196910856.png

Sau khi hoàn thành thì nhấn back để quay lại hoàn tất
1610196925705.png

Lưu lại những thay đổi và khởi động lại Server. Sau khi khởi động xong dùng trình duyệt web truy cập vào địa chỉ https://<IP-IDRAC>.
1610196944160.png

Đăng nhập bằng Username là root và password vừa khai báo.

Cài đặt ESXI lên Server bằng IDRAC
Ở giao diện IDRAC chọn Overview -> Launch
1610197034716.png

Server sẽ mở một cửa sổ mới để thiết lập thông số và điều khiển Server từ xa. Bao gồm 1 màn hình hiển thị và 1 thanh công cụ.
1610197056756.png

Trong đó thanh công cụ bao gồm
1610197302872.png

Vì một lý do nào đó mà bàn phím không thể nhận ( Ví dụ tổ hợp phím ctrl+alt+del để restart server thì có thể sử dụng Keyboard ảo để dùng).
Lưu ý: Khi launch cửa sổ lên sẽ gặp trường hợp lỗi như sau vì chưa cho phép mở cửa sổ popup lên
1610197190459.png

Cách khắc phục:
1610197239806.png


Tiếp theo cần phải mount ISO cài đặt ESXI vào Virtual Media. Nhấn chọn Connect Virtual Media.
1610197327990.png

Chọn file image cần mount và chọn Map Device để mount. Sau khi mount xong tiến hành Reset Server để vào mode Boot Manager bằng phím F11
1610197339939.png

Sau khi nhấn F11 sẽ hiển thị menu boot, chọn One-shot BIOS boot menu -> Virtual Optical Drive để vào bộ cài đặt ESXI.
1610197391603.png

1610197402241.png

Chờ khoảng 2-5 phút để boot vào bộ cài đặt ESXI.
1610197428452.png

Sau khi bộ cài đặt ESXI load xong sẽ ra giao diện như sau.
1610197447671.png

Nhấn Enter để tiếp tục.
1610197473186.png

Nhấn F11 để đồng ý với điều khoản và tiếp tục.
1610197491446.png

Chọn ổ đĩa cài đặt ESXI lên. Sau đó nhấn Enter để tiếp tục.

1610197504991.png

Tạo password cho root (Lưu ý password có độ dài ít nhất 7 ký tự). Sau khi tạo xong nhấn Enter để tiếp tục.
1610197517793.png

Quá trình cài đặt ESXI diễn ra từ 2-5 phút. Khi hoàn tất server sẽ tự khởi động lại.
1610197541086.png

Vậy là chúng ta hoàn tất việc cài đặt ESXI thông qua IDRAC.
Thiết lập ESXI:
Khi cài đặt xong ESXI sẽ hiển thị giao diện như sau.
1610197562882.png

Tiến hành cấu hình ESXI bằng cách nhấn phím F2. Sau đó nhấp Username là root, password đã đặt khi cài đặt, Enter để đăng nhập vào.
1610197581468.png

Chọn mục Configure Management Network để cấu hình IP và Hostname
1610197592828.png

Chọn IPv4 để cấu hình IP, Sau đó chuyển đến mục Set static IPv4 Address and network configuration để đặt IP tĩnh ( Nhấn Space để chọn mục). Nhấn Enter để lưu lại.
1610197645857.png


Để đặt Hostname chọn mục DNS Configuration. Sau đó lựa chọn Use the following DNS server addresses and hostname để có thể thay đổi hostname và DNS (Nhấn Space để lựa chọn). Enter để hoàn thành.
1610197700022.png

Nhấn ESC để thoát ra và lựa chọn restart network để thay đổi IP. Sau đó dùng trình duyệt web truy cập vào ESXI bằng đường dẫn https://<IP-ESXI>
1610197725272.png

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt ESXI.
 

Attachments

Last edited:
Top