VMware [P3] VMware vSPhere 7.0: Triển khai vCenter

BlackDrag0n

Moderator

Triển khai vCenter 7.0Chuẩn bị:
  • DNS Server Lưu ý: nếu không có DNS Server sẽ không thể tiến hành cài đặt vCenter theo FQDN.
  • NTP Server

Tiến hành cài đặt

Khởi động bộ cài đặt vCenter trên máy lên để deploy vCenter lên host ESXI. Chọn Install để tiến hành cài đặt.

1613590167152.png


Quá trình cài đặt sẽ gồm 2 stage:

  • Stage 1: Deploy vCenter
  • Stage 2: Setup vCenter

Stage 1: Deploy vCenter


Nhấn next để tiến hành Stage 1 Deploy vCenter lên host ESXI.

1613590175835.png


Nhập IP của Host ESXI muốn deploy lên. Khai báo username/password của Host ESXI đó, Port https để mặc định.
1613590183876.png

Lưu ý: Máy tính deploy cần có record của host nếu dùng FQDN nếu không sẽ bị lỗi như hình.

1613590189377.png


Nhập thông tin tên VM khi deploy và password để đăng nhập vào hệ thống vCenter.

1613590193545.png


Tiếp theo, chọn cấu hình muốn deploy cho vCenter.

1613590198757.png
Ở mục tiếp theo sẽ chọn datastore để cài đặt. Đối với bản 7.x trở đi hỗ trợ việc triển khai vSAN trực tiếp trên bộ cài đặt vCenter nên ở đây sẽ có 2 cách tạo phân vùng Datastore.

  • Cách 1 (Truyền thống): sẽ lấy 1 ổ đĩa tạo datastore và deploy vCenter lên đó. Sau khi setup xong vCenter sẽ tạo vSAN và migrate vCenter lên vSAN đó
  • Cách 2: sẽ tạo vSAN cluster trên host deploy vCenter và deploy vCenter lên đó. Sau đó sẽ setup network vSAN cho các host khác join vào cluster vSAN.
Đối với cách 1 sẽ chọn như hình. Lưu ý nhớ bật thin disk mode ( Thin disk mode sẽ cho phép VM sử dụng bộ nhớ tương ứng với bộ nhớ thật của VM. Không như thick disk mode sẽ lấy toàn bộ dung lượng ổ đĩa được phân sẵn)

1613590204523.png


Còn cách 2 sẽ chọn mục Install on a new vSAN cluster containning the target host. Ở đây sẽ nhóm các HDD và SSD lại thành vSAN Datastore. (HDD sẽ làm capacity tier và SSD sẽ làm cache tier).

1613590210126.png


Xong mục setup datastore sẽ đến mục setup network cho VM vCenter. Ở đây lưu ý nên cấu hình FQDN nếu bạn public vCenter ra internet.

1613590215323.png


Kiểm tra lại cấu hình vCener và nhấn Next để tiến hành quá trình deploy.

1613590219577.png


Sau khi deploy hoàn thành sẽ tiến hành Stage 2: Setup vCenter. Nếu khi deploy xong bạn lỡ tắt trình cài đặt thì có thể truy cập vào giao diện cài đặt stage 2 bằng giao diện web với đường dẫn https://<IP_vCenter>:5480 để tiếp tục.

Stage 2: Setup vCenter1613590225173.png


1613590228894.pngBắt đầu config vCenter, cấu hình lại Network, FQDN, NTP, DNS server,…
1613590243225.pngTiếp đến sẽ cáu hình password đăng nhập web GUI


1613590248111.pngBước cuối sẽ kiểm tra các thông tin của vCenter. Nếu có sai sót gì phải sửa ngay nếu không việc thay đổi về sau rất tốn thời gian.


1613590252051.pngSau khi Stage 2 hoàn tất, chúng ta có thể truy cập vào web GUI của vCenter để add các Host ESXI.

Add Host ESXI


Ở giao diện web GUI, click chuột phải vào Datacenter/Cluster muốn add và chọn Add Host… và nhập IP hoặc hostname của Host ESXI vào.

1613590256200.png


1613590260880.png


Khai báo username/password của Host ESXI.
1613590264983.png


Ở mục này sẽ cho người dùng biết thông tin của Host ESXI đó gồm những gì và có những máy ảo nào hiện có trên Host đó.
1613590270287.png


Ở mục này để mặc định disable.
1613590294388.png


Các máy ảo trên ESXI sẽ được di chuyển đến thư mục được chọn trên vCenter.

1613590299286.png


Cuối cùng hoàn tất việc add Host trên vCenter. Tương tự với các host còn lại.

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất việc triển khai vCenter, công việc tiếp theo sẽ cấu hình vDS cho các dịch vụ như vMotion, vSAN
 
Top