root ơi, cứu cứu

root ơi, cứu....Capture.JPG
yêu cầu như sau :

1- thiết lập cơ bản :

- Cấu hình telnet với pass xxxx .enable pass cisco
- các pass thiết lập mã hóa MD7
- Tạo thêm pass enable CCNA mã hóa MD5
- IP tự hoạt định

2- Switching :

- Cấu hình trunk dùng giao thức 802.1q
- Cấu hình vtp với sw1,sw2 và vtp server .SW3,4 làm vtp client ( domain : vnpro ,pass : ak10)
- VTP server tạo 3 vlan : 10 name system,20 name network ,30- name application,40 name monitor
-Spanning-tree :
+ Sw1 là root bridge cho vlan 10,20
+ Sw2 là root bridge cho vlan 30,40
+ các vlan khác nhau phải được khóa bằng những cổng khác nhau
+ các cổng access được cấu hình portfast

3- IP Routing:

- Rz cấu hình địnhtuyến vlan cung cấp gateway cho user với ip : x.x.x.232
- các router định tuyến bằng EIGRP
- Cấu hình xác thực EIGRP trên toàn miền
- Ko gửi gói tin EIGRP ra những cổng ko cần thiết
- nhân viên ở sài gòn sẽ ra internet thông qua singapore .Nếu đường leased line giữa sài gòn và singapore gặp sự cố thì chuyển hướng qua hongkong
- đường leased line giữa sài gòn và hong kong cấu hình xác thực PAP ở cả đầu

4 - IP Services :

- Rx cấu hình DHCP cho vlan 10,20
- Ry cấu hình DHCP cho vlan 30,40
- Rx và Ry cấu hình Nat overload , đảm bảo tất cả user điều đi được internet
- chỉ cấp ip cho user từ x.x.x.60 tới x.x.x.80
- các router Rx,Ry,Rz cấu hình telnet server

5 - Security

- các user đi được internet và cấm ping đến bất kì nơi đâu
- Rx và Ry được quyền telnet Rz nhưng ko được telnet Rx và Ry
 
Last edited:

caothetru

New Member
HÌNh như bài này yêu cầu không rõ ràng gì ý nhỉ. Mình đọc đến phần switch thấy chưa rõ lắm
 
Top