Microsoft Tăng dung lượng iSCSI virtual disk

phatnguyen

Administrator
Nội dung

Tăng dung lượng Vitual Disk iSCSI


- Kiểm tra thông tin Virtual Disk iSCSI : dung lượng hiện tại là 100GB
Dung lượng Disk này hiện tại đang map vào Host ESXi dùng làm Datastore.
Giả sử dung lượng Datastore đã sắp dùng hết chúng ta sẽ cần tăng dung lượng để có thể tiếp tục sử dụng.
Screenshot_1.png


- Kiểm tra thông tin ESXi ta thấy iSCSI DISK được map cho Datastore-ISCSI với dung lượng 100GB
Screenshot_2.png


Screenshot_3.png


Screenshot_4.png- Để Extend dung lượng ta vào phần iSCSI Virtual Disk chọn Virtual disk cần tăng dung lượng >> Extend iSCSI Virtual Disk...
Screenshot_5.png


- Điền thông tin dung lượng cho Virtual Disk (ở đây mình chọn 200GB) co nghĩa là dung lượng của Virtual Disk iSCSI sẽ tăng thành 200GB.
Screenshot_6.png


- Nhấn OK để quá trình mở rộng diễn ra
Screenshot_7.png


- Kiểm tra thông tin của Virtual Disk ta thấy đã tăng lên thành 200GB
Screenshot_8.png


Kiểm tra thông tin Storage Adapter ta thấy Host đã nhận dung lượng 200GB
Screenshot_9.png


- Kiểm tra phần Datastore-iSCSI ta thấy dung lượng vẫn là 100GB (chưa tăng thêm), bước tiếp theo cần tăng dung lượng cho phần Datastore
Screenshot_10.png


- Để tăng dung lượng ta vào phần Datastore-iSCSI>>Configure>>Gereral>>INCREASE
Screenshot_11.png


- CHọn đúng phần Device là "MSFT iSCSI Disk(naa.600....)" dung lượng 200GB. Sau đó Next
Screenshot_12.png


- Chọn dung lượng muốn tăng thêm:
+ dung lượng hiện tại của datastore: VMFS:100GB
+ Dung lượng Capacity của Vitual disk: Empty:100GB
+ Giả sử Dung lượng bạn muốn tăng thêm cho phân vùng Datastorelà 60GB: Increase Size by: 60GB
Sau khi chọn xong ta Next để tiếp tục.
Screenshot_13.png


- Kiểm tra thông tin: Dung lượng của Datastore sẽ tăng thêm 60Gb từ 100GB lên 160GB
Screenshot_14.png- Sau khi tăng lên vào kiểm tra lại phần Capacity của Datastore ta thấy đã tăng lên 160GB so với ban đầu
Screenshot_15.pngScreenshot_16.png


Như vậy là chúng ta đã giả lập trường hợp cần tăng dung lượng cho Datastore map từ Virtual Disk iSCSI.
 
Last edited:
Top