[Lab 07] Xây dựng mạng doanh nghiêp - Cai dat Mail Exchange 2016

root

Well-Known Member
Mail Exchange 2016[HR][/HR]
- Mục lục:

  1. Phần 1: Cài đặt DNS và Active Directory 2012 R2 - Download tài liệu: DOWNLOAD
  2. Phần 2:
  3. Phần 3: Triển khai FTP server trên windows server 2012R2 - Download tài liệu: DOWNLOAD
  4. Phần 4: Phân quyền cây tài nguyên - Download tài liệu: DOWNLOAD
  5. Phần 5: Driver Mapping - Download tài liệu: DOWNLOAD
  6. Phần 6: File Server Resource Management - Download tài liệu: DOWNLOAD
  7. Phần 7: Cài đặt Mail Exchange 2016 - Download tài liệu: DOWNLOAD


Ở phần trước chúng ta đã xây dựng thành công Active Directory và các dịch vụ khác trên windows server 2012R2. Phần này chúng ta sẽ xây dựng hệ thống mail server để các nhân viên trong cty có thể gửi và nhận mail.
Bài lab này sẽ mô tả các bước cài đặt Micosoft Exchange Server 2016. Đây là mô hình bài lab chúng ta sẽ triển khai.Domain Controller
Operating SystemWindows Server 2012 R2
Forest Functional LevelWindows Server 2012 R2
Domain Functional LevelWindows Server 2012 R2
Exchange Server 2016
Operating SystemWindows Server 2012 R2
Installed RoleMailbox Role


- Hệ điều hành hỗ trợ Mail Exchange 2016
ComponentOperating System
Mailbox and Edge Server RoleWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or Datacenter
Windows Server vNext
Management ToolsWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or Datacenter
64-bit edition of Windows 8.1


1 Chuẩn bị Active Directory để cài đặt Exchange 2016

- Để cài đặt bất kì version Exchange Server anof chúng ta đều phải chuẩn bị trên môi trường Active Directory để đặt Exchange Server.
- Trước khi cấu hình thay đổi trên Active Directory chúng ta nên Backup Active Directory trước. Mình sẽ snapshot server Active Directory.- Kiểm tra timezone và NTP trên Active Directory đảm bảo thời gian trên server Active Directory chạy chính xác.


- Kiểm tra IP và DNS trên Active Directory- Download và cài đặt Microsoft .Net Framework 4.5.


- Mở Windows PowerShell để cài đặt “Remote Tools Administration Pack”.
Install-WindowsFeature RSAT-ADDS


- Copy source cài đặt Mail Exchange 2016 lên Active Directory để cài đặt.


- Sử dụng Windows PowerShell và truy cập vào thư mục cài đặt Exchange để cài đặt một số yêu cầu khi cài Exchange.


- Chạy các lệnh sau để sử dụng Schema Admins group và Enterprise Admins group.
- Extend Active Directory Schema:
Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms


- Prepare Active Directory
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”<organization name>” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms


- Prepare Domains
Setup.exe /PrepareAllDomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
 

root

Well-Known Member
2. Chuẩn bị server cài đặt Mail Exchange Server 2016
- Trên Server chuẩn bị cài đặt Mail Exchange 2016 chúng ta đặt IP và DNS server.


- Kiểm tra timeZone và NTP xem có đồng bộ với Active Directory
- Theo Microsoft thì không nên cài đặt Mail Exchange 2016 trên Domain Controller mà nên cài đặt trên một server member domain. Cấu hình DNS suffix và join domain cho server cài exchange này.


- Restart lại server sau khi join domain thành công.- Login vào server chuẩn bị cài Exchange bằng user Domain “svuit.vn”.


- Cài đặt các thành phần của Windows để cài đặt Exchange 2016.
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation- Sau khi cài đặt xong các thành phần của Windows chúng ta cần restart lại server.

- Download và cài thêm các tính năng khác.

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=518380
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=258269

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=258269

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=258269

- Cài đặt thêm tính năng
Install-WindowsFeature ADLDS


- Chúng ta nên bật Windows update và update windows
 

root

Well-Known Member
3 Cài đặt Mail Exchange 2016
- Mở source cài đặt Exchange 2016 và tiến hành cài đặt


- Downoad update và nhấn “next” để tiến hành cài đặt.- Copy file cài đặt Exchange 2016 để cài đặt Exchange server.- Trang giới thiệu về Microsoft Exchange Server 2016- Chọn “I accept the terms in the license agreement” để chấp nhận license của Exchange 2016


- Chọn “recommended settings” khi có lỗi trên Exchange 2016 bị lỗi thì nó sẽ gửi feedback về cho Microsoft hoặc tự động kiểm tra và giải quyết bất kì lỗi nào xảy ra trong quá trình cài đặt.- Chọn “Mailbox role” để cài đặt.- Chọn vị trí lưu trữ cài đặt Mail Exchange 2016- Nên disable tính năng Malware Protection Setttings- Click install để tiếp tục cài đặt.

- Trạng thái cài đặt Mail Exchange 2016- Cài đặt Mail Exchange 2016 thành công.

 

root

Well-Known Member
4. Cấu hình Mail Exchange 2016
- Mở giao diện quản lý Mail Exchange Administrative Center để tạo mailbox và cấu hình.


- Đăng nhập vào user administrator của Domain để quản lý và cấu hình Mail Exchange Server 2016- Đây là giao diện quản lý Mail Exchange 2016.5. Tạo Mailbox

- Trên giao diện quản lý Mail Exchange 2016 chúng tạo mailbox theo user đã tạo trên domain.


- Tạo Mailbox cho kế toán 1


- tương tự chúng ta tạo mailbox cho kế toán 2 có trong Active Directory- Login vào mailbox của nhân viên “kế toán 1”.- setup timezone cho mailbox của nhân viên kế toán 1.


- Tương tự chúng ta login vào mailbox của nhân viên kế toán 2. Sử dụng mailbox của nhân viên kế toán 2 để gửi email đến cho nhân viên kế toán 1.


- Nhân viên kế toán 1 nhận email từ kế toán 2 thành công.

 

vubavien

New Member
Không có phần 02 à admin ơi? Giá mà có video quay lại chỗ lab này thì tuyệt vời quá ạ. Thank admin nhiều
 

root

Well-Known Member
Không có phần 02 à admin ơi? Giá mà có video quay lại chỗ lab này thì tuyệt vời quá ạ. Thank admin nhiều
Thanks bạn đã quan tâm. Hiện tại mình cũng bận đi làm nên rảnh lúc nào viết lúc đó thôi. Mình sẽ ráng hoàn thành sớm các phần còn thiếu.
- Phần 2 là phần có thể triển khai sau cùng nên mình chưa viết.
- Nếu có thời gian sẽ cố gắng làm video cho mọi người.
 

danmach

New Member
Admin cho em hỏi 1 vấn đề được không. Em làm mô hình 1 máy DC, 1 máy Exchange trên. Các bước đầu tiên em đã cài thành công, đến bước cài đặt setup Exchange 2016 trên server Exchange thì gặp lỗi như sau :
You must be a member of the 'Organization Management' role group or a member of the 'Enterprise Admins' group to continue. For more information, visit : http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.160)/ms.exch.setupreadiness.GlobalServerInstall.aspx

Trong khi đăng nhập vào máy exchange em đã đăng nhập tài khoản domain\administrator rồi. Mong anh chỉ giáo.
 
Top