Tổng hợp các bài viết triển khai VMWARE vSphere

root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48
Để mọi người dễ tìm kiếm các bài về VMware vSphere mình sẽ tổng hợp các bài viết tại đây và update thường xuyên cho các bạn.

Phần I: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VMware ESXi
 1. [Lab 1.1] Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VMware ESXi 5.5
 2. [Lab 1.2] Hướng dẫn gắn thêm ổ cứng vào VMware ESXi 5.5
 3. [Lab 1.3] Hướng dẫn tạo USB Boot ESXi bằng LinuxLiveUSB
 4. [Lab 1.4] Cách thêm Driver card NIC vào file ISO cài đặt ESXi
 5. [Lab 1.5] Enable SSH trên VMware ESXi 5.5 bằng vSphere Client
 6. [Lab 1.6] Configure SNMP for ESXi to monitoring VMware ESXi
 7. [Lab 1.7] How to install VMware ESXi 6 step by step
 8. [Lab 1.8] How to Install Nested ESXi on VMware vSphere 6

  Phần II: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VMware vCenter
 9. [Lab 2.1] Sử dụng máy ảo trên ESXi cài đặt VMware vCenter 5.5
 10. [Lab 2.2] Cài đặt VMware vCenter 5.5 trên Windows server 2008
 11. [Lab 2.3] Cài đặt VMware vCenter 5.5 trên Windows Server 2012
 12. [Lab 2.4] Add ESXi hosts to VMware vCenter 5.5
 13. [Lab 2.5] Cài đặt vCenter Server Appliance 5.5 vCenter Linux
 14. [Lab 2.6] Cấu hình vCenter Linux 5.5 Appliance Join Domain
 15. [Lab 2.7] Cài đặt VMware vCenter Application 6 (vCSA 6 linux)
 16. [Lab 2.8] Cài đặt vCenter 6.0 trên VMware Workstation
 17. [Lab 2.9] Cài đặt VMware vCenter Server Appliance 6.5
 18. [Lab 2.10] Cấu hình VMware vCenter Server Appliance 6.5
 19. [Lab 2.11] Cấu hình NTP trên vCenter Appliance 6.0


  Phần III: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Virtual Machine trên VMware vSphere
 20. [Lab 3.2] Hướng dẫn cài đặt VMware tools trên máy ảo Linux

  Phần IV: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình vSphere Standard Switch
 21. [Lab 4.1] Cấu hình VMkernel trên vSphere Standard Switch
 22. [Lab 4.2] Cấu hình VLAN trunk on ESXi vSphere Standard Switch
 23. [Lab 4.3] Cấu hình NIC Teaming ESXi vSphere Standard Switch

  Phần V: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình vSphere Distributed Switch
 24. [Lab 5.1] Create vSphere Distributed Switch on vSphere 6
 25. [Lab 5.2] Add ESXi to vSphere Distributed Switch on vSphere 6
 26. [Lab 5.3] Manually Add Uplink Adapters to Distributed Switch
 27. [Lab 5.4] How to create vSphere Distributed Port group
 28. [Lab 5.5] Migrate VMkernel from VSS to vDS without downtime
 29. [Lab 5.6] Migrate VM Network from vSS to vDS without downtime

  Phần VI: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SAN Storage
 30. [Lab 6.1] Cài đặt và cấu hình Stardwind làm Virtual SAN
 31. [Lab 6.2] Cấu hình Starwind Virtual SAN with VMware vSphere 5
 32. [Lab 6.3] Tạo máy ảo trên SAN giả lập Starwind Virtual SAN
 33. [Lab 6.4] Cài đặt Openfiler giả lập SAN cho VMware vSphere
 34. [Lab 6.5] Cấu hình Openfiler iSCSI giả lập SAN cho vSphere
 35. [Lab 6.6] Kết nối openfiler iscsi vào VMware vSphere cluster
 36. [Lab 6.7] Cài đặt VMware VSAN - VMkernel Virtual SAN traffic
 37. [Lab 6.8] Cấu hình VMware vSAN-Config Disks in VSAN, Fake SSD
 38. [Lab 6.9] Using VMware Virtual SAN and vSphere HA
 39. [Lab 6.10] Working with VMware vSAN and vSphere HA

  Phần VII: Hướng dẫn cấu hình VMware vSphere High Availiability
 40. [Lab 7.1] Cấu hình Cluster HA trên vCenter 5.5 và add ESXi
 41. [Lab 7.2] Cấu hình vMotion trên vCenter 5.5 và Migrate VM
 42. [Lab 7.3] Config vMotion migrate powered-on Virtual machine
 43. [Lab 7.4] Config VMware vSphere 5.5 Cluster High Availability
 44. [Lab 7.5] Install VMware vSphere 5.5 Application HA - App HA
 45. [Lab 7.6] Deploy vSphere 5.5 Application HA and Hyperic Agent
 46. [Lab 7.7] Configure vSphere Hyperic Server and Application HA
 47. [Lab 7.8] Test vSphere 5.5 Application HA VM monitoring

  Phần VIII: Backup và restore máy ảo trên hệ thống ảo hóa VMware vSphere
 48. [Lab 8.1] Hướng dẫn cài đặt VMware vSphere Replication 5.8
 49. [Lab 8.2] Cấu hình backup VM bằng vSphere Replication 5.8
 50. [Lab 8.3] Recover Virtual Machine by vSphere Replication 5.8
 51. [Lab 8.4] Backup & Recover vCenter by vSphere Replication 5.8
 52. [Lab 8.5] vSphere Replication 5.8 replicate VM with snapshots
 53. [Lab 8.6] Cài đặt VMware vSphere Data Protection 6.0 (VDP)
 54. [Lab 8.7] Cấu hình VMware vSphere Data Protection 6.0 (VDP)
 55. [Lab 8.8] vSphere Data Protection 6.0 backup Virtual Machine
 56. [Lab 8.9] vSphere Data Protection 6.0 Restore virtual machine
 
Last edited:
 • Like
Reactions: ngvphuc
admin cho mình hỏi, Tổng hợp bài viết triển khai trên đây, mình thấy hiện tại đang bị thiếu bài. Admin có thể giúp mình xem lại được ko ạ
 
admin cho mình hỏi, Tổng hợp bài viết triển khai trên đây, mình thấy hiện tại đang bị thiếu bài. Admin có thể giúp mình xem lại được ko ạ

Đã fix lại cho bạn rồi nhé.
bạn có thể click vào Title để các bài viết được sắp xếp theo thứ tự nhé

Cu3oNR7e_XvxbS7jwPbS-yJcgmn5lrRXInuRmkJ-o1vcXhbNpJoxsBxVnnkiTF5mt7db0ZUFMRcPLoAXT8FEu9WrV9DVe_gnr-FMmHxIjfKsbiO1BIW3VZIwztJc9dHLDwOr0EUPeaCjuXLebelCQGZOOLLISUnYjTtV7-IprRCQq9DSJZ8Y7X-Ia4oXvuEiGjcJtqWZ7Vv9etN4tyjilfJJi_VtgZq8KBBBeDPlhvhY6fquqS5ffvHm5VSmMHG1s3Ll2JY-k07ePHaTtPLINC_cK8W5fNuEQnaforY8usDAcSPIrr2o7NLof9vTja5F_AjccBje__Va5BHFR4SOV4l34sRlFjV29Nw4uPts-UH-eiqUV0mcv3_H7qrWJk39VNyzva9cZ6sm0_hmvO88eKVoSe3uZUlPBBv1_516D_LMKvtWW5hFmwerzn_kAb_FgL4IPNwjUz9UCFh7CSgcOFR9MxTMOVeRg-vVd_58kSvynXmVIZ2rcnCYQ6KwvulYLxozxm6bTWR3Zc-8SBVo0UpmS5sv2Lq-PgF0DtQu6Vr4k40pNKSn7pRhh-9veV7ndLEAUYx49mODZlhEkIcNJWMh_82lVxQ=w1454-h956-no


BhLMV2z1w9QZJZissWkjGQuOGDSMqCTnNln_yydEDNLOwCKB18lrWx3ikPCe2k_6qOC5XB-0Zaac6gh-D_3h3Ws7Bqbn6TzB0kEqXcQ8dgt5AeQqz6V5PxLUPITTXMz0JTJ8epikIViIEK7uWi7OG2nXCizmaFUPlHKrsTzjsSEy5R2h-iE6cg-UPT6y2x0B86oDY6zWh4rkznorkoJ9cbI3cmQM74AgGdMFoUuNKkcsWhlVV6ZqEV15nWeeV4xyHPuLobZyztxbg_XWIgL7dPMGri18sLbDt102D5ESDMZkoKHt0cot_ICWtUaks3on1q9-LX3XqtFmw3dfJUs1ADnlSudXIyS6qhENv_Njpsh5ZbVqsdOihTsDG0CsN1PmNMeICj7ijvkXEr8F1RfmOwpdYBtnR4KVIXi473M5W5BeYJINPS1Pan1ibhAwHfYlWDvvj6gXwssS8OT_66ZgxBZwzfyyPwB_aSmegkgbGJLoo7UELSx3AbHnQIF0DMaPOZAmgMRo8j7qyEaCu31lHtoENf0YGlqyVst15AYUOO8X6ZStisVm2Q0iNUlADdSX1a6Hg55-n-eM8gFmTTIaT5go1ZVXp6A=w1526-h956-no
 
Last edited:
 • Like
Reactions: ngvphuc

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu