Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 1

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 1:

I. Giới thiệu:
Khác với Microsoft SQL Server Failover Cluster là cơ sở dữ liệu tập trung, database được lưu trữ chung trên shared datastore.
MySQL Cluster là cơ sở dữ liệu phân tán, database sẽ được lưu trữ phân tán trên nhiều data node...
1.1 Ưu điểm của MySQL Cluster.
- Tính sẵn sàng cao.
- Hiệu suất tải khi hoạt động.

1.2 Mô hình tối thiểu yêu cầu bao gồm 4 node:
- 1 x MySQL mgm – quản lý và đồng bộ các data node và sql node
- 2 x sQL node – chạy service mysql để nhận các query.
- 2 x Data node- chứa dữ liệu – database.

1.3 Số lượng Data node tối thiểu 2 node.
Về phần cứng và phần mềm yêu cầu tùy thuộc vào ứng dụng và số lượng truy vấn .
Đối với cấu hình P4 3GHZ ram 1GB cho 1 Data node có thể đáp ứng truy cập cho khoảng 200 000 người online cùng lúc trên 1 forum.

1.4 Phần mềm:
MySql cluster có thể triển khai trên windows hoặc trên hệ thông *nix ( nix nói chung bao gồm các hệ thống thuần unix hoặc like unix như GNU/Linux )

1.5 Môi trường triển khai
- Windows
- Unix ( SunOS, AIX, *BSD )
- Linux ( HP linux, Linux nói chung như Fedora Core, RedHat Linux phiên bản cho doanh nghiệp, Debian, OpenSUSE hoặc các phiên bản tương tự sử dụng linux kernel)


II. Triển khai:
Trong bài lab này mình sẽ triển khai MySQL Cluster trên Windows Server 2008 R2.
Nói chung việc triển khai trên Windows hay Linux/Unix là tương tự nhau.
Mình sẽ triển khai cài bản MySQL Cluster Commercial của Oracle.
Khác với phiên bản miễn phí, bản Commercial có phần mềm quản lý, cho phép cài đặt,cấu hình và quản tập trung,
giúp đơn giản trong quá trình cài đặt và quản lý, nâng cấp, mở rộng hệ thống...
Trong bài Lab này mình sẽ cài đặt và cấu hình hoàn toàn bằng Command Line,
mình sẽ ko chỉnh sửa bất kỳ thứ gì trong file cấu hình...
mọi thông tin cấu hình sẽ được tự động phát sinh thông qua Command Line...
Bản MySQL Cluster Commercial mình đang triển khai là của Oracle.
Ngoài Oracle thì còn có MySQL Cluster của các hãng khác như Galera, Percona...
Nghe giang hồ đồn là nó tốt hơn giải pháp MySQL Cluster của Oracle...

2.1. Mô hình triển khai hệ thống:
2.2. Pre Install:
- Chuẩn bị 4 con Server cài Windows Server 2008 R2 và đặt tên cho các Server lần lượt là: black, green, blue, brown...
- Địa chỉ IP và vai trò của từng con trong hệ thống như sau:
+ black: 192.168.1.104 (mysqld + mgmt node)
+ green: 192.168.1.105 (mysqld + mgmt node)
+ blue: 192.168.1.106 (data node)
+ brown: 192.168.1.107 (data node)
- Trong MySQL Cluster phân làm 3 loại node như sau:

  • sql node(front-end)
  • data node (back-end)
  • management node (central config,meta-data and etc)
- Mỗi server có thể đảm nhận một hay nhiều vai trò:
vd: server bluebrown chỉ đảm nhận vài trò là data node.
server blackgreen thì vừa đảm nhận vai trò là sql nodemanagement node
- Trên 4 Server (back, green, blue, brown) cài gói chương trình mcm-1.x.x-win32-cluster-7.x.x-winx64-x86.msi vào C:\mcm\
Sau khi cài xong, cấu hình biến môi trường path, thêm các đường dẫn sau : C:\mcm\1.x.x\bin;C:\mcm\cluster\bin


- Thực hiện trên cả 4 Server (black, green, blue, brown):

Mở cửa sổ cmd thứ nhất:
+ mcmd --bootstrap&


Mở cửa sổ cmd thứ 2:
+ mcmkhi chạy lệnh mcmd --bootstrap& thì sẽ có MySQL Cluster mẫu được tạo ra trên các Server black, green, blue, brown. Bạn có thể chạy lệnh show status -r mycluster để xem thông tin của nó.


- Tiếp theo bạn chạy lần lượt các lệnh sau để xóa hết các cấu hình của MySQL Cluster mẫu đã được tạo ra. Sau khi chạy song các lệnh này coi như đã hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị trước khi bắt đầu quá trình tạo và cấu hình MySQL Cluster...
stop cluster mycluster;
delete cluster mycluster;
delete package mypackage;
delete site mysite;
stop agents;
quit;
Cài đặt MySQL Cluster Manager agent service:

Bạn nên cài đặt MySQL Cluster Manager agent service để nó tự chạy mỗi khi server được khởi động...(bạn ko phải logon vào Windows và chạy lệnh mcmd&). Tuy nhiên bạn không nên cài đặt MySQL Cluster processes (ndb_mgmd.exe, ndbd.exe, ndbmtd.exe, mysqld.exe) chạy như service trên Windows. Các MySQL Cluster processes sẽ được sự quản lý của cluster thông qua các MySQL Cluster Manager agent...
Code:
SC CREATE "MCMD" DisplayName= "MySQL Cluster Manager 1.2.4" Start= "auto" BinPath= "C:\mcm\mcm1.2.4\bin\mcmd-svc.exe --defaults-file=\"C:\mcm\mcm1.2.4\etc\mcmd.ini\"

+ Để START/STOP serivce này bạn có thể chạy lênh sau:
NET START MCMD
NET STOP MCMD
+ Để DELETE service này thì chạy lệnh sau:
SC DELETE MCMD
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu