Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 5

thanhdc

Super Moderator
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 5:

Load Balancing Mysql Cluster sử dụng pfSense


pfSense
bluebrown
WAN: 10.72.82.200 /24
LAN: 192.168.1.1 /24
IPAddr: 192.168.1.106
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
IPAddr: 192.168.1.107
Netmask:255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

1. Dashboard:

2. Interface:

3. Firewall:4. Service - Load blancer - Pool:


5. Service - Load blancer - Virtual Servers:


6. Service - Load blancer - Monitors:

7. Status - Load Balancer - Pool:


8. Status - Load Balancer - Virutal Server:
 
Last edited:

thanhdc

Super Moderator
1. Test port open:2. Connect to database:


3. Open database:

pfSense đang kết nối tới node blue.

4. Close Database:


5. Reopen database:

pfSense đang kết nối tới node brown.
Ta thấy pfSense load balacing theo connections:
 

thanhdc

Super Moderator
Test Failover:

B1. Stop mysqld đang chạy trên node blue

B2. Kết nối tới MySQL Cluster chậm hơn do phải chờ reponse từ node blue...


B3. Sau một khoản thời gian pfSense xác nhận node blue đã down hoàn toàn nên sẽ không kết nối tới node blue nữa. Kết nối sẽ ổn định trở lại...


B4. Start lại mysqld trên node blue:


B5. pfSene phát hiện node blue đã UP trở lại, nên sẽ load blancing với nó. Tuy nhiên node blue vừa UP trở lại nên vẫn chưa ổn định...

B6. Node blue đã UP lại hoàn toàn, kết nối ổn định...


B7. Status - Load Blancing:

 
Last edited:
Top