Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 5

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 5:

Load Balancing Mysql Cluster sử dụng pfSense


pfSense
bluebrown
WAN: 10.72.82.200 /24
LAN: 192.168.1.1 /24
IPAddr: 192.168.1.106
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
IPAddr: 192.168.1.107
Netmask:255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

1. Dashboard:

2. Interface:

3. Firewall:4. Service - Load blancer - Pool:


5. Service - Load blancer - Virtual Servers:


6. Service - Load blancer - Monitors:

7. Status - Load Balancer - Pool:


8. Status - Load Balancer - Virutal Server:
 
Last edited:
1. Test port open:2. Connect to database:


3. Open database:

pfSense đang kết nối tới node blue.

4. Close Database:


5. Reopen database:

pfSense đang kết nối tới node brown.
Ta thấy pfSense load balacing theo connections:
 
Test Failover:

B1. Stop mysqld đang chạy trên node blue

B2. Kết nối tới MySQL Cluster chậm hơn do phải chờ reponse từ node blue...


B3. Sau một khoản thời gian pfSense xác nhận node blue đã down hoàn toàn nên sẽ không kết nối tới node blue nữa. Kết nối sẽ ổn định trở lại...


B4. Start lại mysqld trên node blue:


B5. pfSene phát hiện node blue đã UP trở lại, nên sẽ load blancing với nó. Tuy nhiên node blue vừa UP trở lại nên vẫn chưa ổn định...

B6. Node blue đã UP lại hoàn toàn, kết nối ổn định...


B7. Status - Load Blancing:

 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu