Triển khai Oracle Real Application Clusters (RAC) - Part 2

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai cài đặt Oracle Real Application Clusters (RAC) - Part 2:

Cài đặt Oracle Grid Infrastructure

Bạn copy souce cài đặt vào ổ đĩa C: hoặc Mapping source cài đặt được share trên network vào một ổ đỉa Z:

Click vào file setup.exe để tiến hành các bước cài đặt...
Để bắt đầu làm quen với Oracle thì bạn nên cài đặt trên Windows sẽ đơn giản hơn là cài đặt trên Linux.
Mặc dù các bước cài đặt cũng tương tự nhưng giai doạn chuẩn bị sẽ phức tạp hơn rất nhiều...
Bạn có thể cài trên các bản windows 64 bít bất kỳ (Win XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2K3, 2K8, 2K12)
Trong bài Lab này mình sẽ cài phiên bản Oracle 11.2.0.3-WIN64 trên Windows Server 2012 R2

Full bộ cài đặt Oracle 11.2.0.3-WIN64, bạn có thể lên mạng tìm và download
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_1of7.zip database
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_2of7.zip database
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_3of7.zip grid

p10404530_112030_MSWIN-x86-64_4of7.zip client
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_5of7.zip gateways
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_6of7.zip examples
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_7of7.zip deinstall


Bạn chỉ cần download 3 pack đầu là đủ sài, pack 1 và 2 chứa source database, pack 3 chứa source grid


Chọn Skip software updates. Nếu muốn Update thì bạn phải có license và account của Oracle.

Chọn Yes để tiếp tục...

Chọn Install and Configure Oracle Grid Infrastructure for a Cluster

Chọn Advanced Installation để có thể cấu hình tất cả các thông số.

Chọn Languages: Mặc định English
Bỏ dấu check Configure GNS
Chọn một tên cho Cluster, mình sẽ đặt tên cho cluser là ctlr001
SCAN Name là cltr001-scan, và SCAN Port là 1521
cltr001-scan chính là IP ảo của cluster nó sẽ trỏ tới node đang active của cluster.
Bạn phải cấu hình trước DNS hoặc host file cho SCAN Name, nếu không sẽ gặp lỗi không truy vấn được SCAN Name.

Edit và Add các node vào danh sách các node

Hệ thống sẽ kiểm tra, phân giả các Public Hostname Virtual Hostname trên tất cả các node (SRV001, SRV002).
Nếu bạn cấu hình DNS hoặc hosts file ko đúng thì sẽ gặp lỗi ở bước này.

Bạn chọn Interface Name Interface Type đúng với yêu cấu mà bạn dự định triển khai cấu hình
eth0:public
eth1 Private
eth2: Do Not Use ( Storage Network)

Hệ thống sẽ kiểm tra xem các cấu hình mà bạn đã chọn có tương tích giữa các node hay không, nó sẽ thực hiện kiểm tra chéo trên tất cả các node (SRV001, SRV002).


Chọn kiểu lưu trữ Oracle Automatic Storage management (Oracle ASM)

Hiện tại danh sách ASM Disk Group đang trống.
Chọn Stamp Disk để add thêm các Disk vào danh sách.Sau đây là các bươc để add các Disk vào danh sách.
Lưu ý chỉ các Disk đang ở định dạng RAW mới có thể được thêm vào danh sách...
Sau khi đã Add xong các Disk vào ASM Disk Group. Bạn chọn các disk mà bạn muốn tạo Disk Group, đặt tên cho Disk Group và Chọn kiểu Redundacy
+ High: tối thiểu cần 3 Disk chưa sử dụng
+ Nomal: tối thiểu cần 2 Disk chưa sử dụng
+ External: Tối thiểu cần 1 Disk chưa sử dụng
Như trong hình, mình tạo Disk Group ASMGRP001 kiểu External với 2 Disk (chạy tương tự như RAID-0, dữ liệu sẽ được ghi đều trên cả 2 Disk)

Nhập Password cho các user SYS và ASMSNMP:

Nếu bạn nhập Password chưa thỏa yêu cầu password phức tạp, bạn sẽ nhận được thông báo như sau.
Chọn Yes để tiếp tục...

Nếu bạn không có tài khoản Support của Oracle thì chọn Do not use Inteligent Platform Management Interface (PMI)

Chọn đường dẫn cài đặt, đường dẫn mặc định sẽ là là
Oracle Base: C:\app\Administrator
Sofware Location: C:\app\11.2.0\grid
bạn phải ghi nhớ các đường dẫn này. Để chạy một số lệnh bạn cần thiết lập biến môi trường ORACLE_HOME
của Grid trỏ tới đường dẫn C:\app\11.2.0\gridBạn xem lại các thông tin đã cấu hình đã chọn...
Nếu tất cả đã OK. Chọn Install để bắt đầu cài đặt...

Quá trình cài đặt bắt đầu...


Giai đoạn này sẽ sao chép software sang node srv002 và cài đặt cấu hình grid trên cả 2 node srv001 và srv002...

Quá trình cài đặt tự động copy Software sang node SRV002, bạn vào node SRV002 sẽ thấy source đang được copy sang...


Giai đoạn này thực hiện khá lâu...

Tới gian đoạn này thì grid đã được cài đặt gần xong:


Quá trình cài đặt hoàn tất...


Như vậy là mình đã cài xong Oracle Grid Infrastructure.
Bạn có thể thấy Oracle Grid Infrastructure là một dạng Cluster khá giống với Microsoft Failover Clustering nó cũng tạo ra một IP ảo trỏ tới node đang active.
Sau khi bạn cài xong Oracle Grid Infrastructure thì bước kế tiếp bạn sẽ cài Oracle Database và Database Instance.
Tương tự như trong bài Lab Triển khai Micosoft SQL Server Failover Cluster, sau khi mình cài xong Microsoft Failover Clustering thì cài Microsoft SQL Server Cluster.
 
Last edited:
Hệ thống sau khi cài xong GRID:

Process:
https://lh4.googleusercontent.com/K...LG-IUU3QP2lhG2GofH9p8zxJIv6ipdxZJMurJRViS6ESe

Services:

Code:
[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV002:[/B]
C:\Users\Administrator>[B]Tasklist[/B]

Image Name           PID Session Name    Session#  Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process       0 Services          0     4 K
System              4 Services          0    268 K
smss.exe            212 Services          0   1,044 K
csrss.exe           316 Services          0   4,152 K
wininit.exe          384 Services          0   3,724 K
csrss.exe           392 Console          1   21,468 K
winlogon.exe          436 Console          1   6,388 K
services.exe          480 Services          0   9,024 K
lsass.exe           488 Services          0   10,032 K
svchost.exe          552 Services          0   10,052 K
svchost.exe          584 Services          0   7,024 K
dwm.exe            684 Console          1   51,176 K
svchost.exe          708 Services          0   13,352 K
svchost.exe          764 Services          0   29,508 K
svchost.exe          828 Services          0   11,356 K
svchost.exe          916 Services          0   15,508 K
svchost.exe          320 Services          0   10,760 K
spoolsv.exe          1032 Services          0   10,760 K
svchost.exe          1096 Services          0   18,364 K
vmtoolsd.exe         1124 Services          0   13,652 K
svchost.exe          1476 Services          0   8,572 K
svchost.exe          1544 Services          0   4,504 K
dllhost.exe          1640 Services          0   10,656 K
msdtc.exe           1956 Services          0   7,188 K
taskhostex.exe         904 Console          1   8,364 K
explorer.exe          884 Console          1  100,368 K
vmtoolsd.exe         2408 Console          1   19,280 K
Everything.exe        2476 Console          1   26,780 K
procexp.exe          2704 Console          1   7,384 K
procexp64.exe         680 Console          1   30,604 K
RemoteExecService.exe     2024 Services          0   4,556 K
OracleOBJService.exe     1408 Services          0   13,508 K
ohasd.exe           1448 Services          0   55,348 K
WmiPrvSE.exe          652 Services          0   10,684 K
WmiPrvSE.exe          892 Services          0   12,220 K
oraagent.exe         1436 Services          0   43,824 K
conhost.exe          2856 Services          0   2,700 K
mDNSResponder.exe       476 Services          0   22,984 K
conhost.exe          2564 Services          0   2,720 K
gpnpd.exe           2600 Services          0   27,960 K
conhost.exe          2960 Services          0   2,696 K
cssdmonitor.exe        2996 Services          0   25,808 K
conhost.exe          1660 Services          0   2,696 K
gipcd.exe            88 Services          0   17,076 K
conhost.exe          2724 Services          0   2,700 K
cssdagent.exe         1336 Services          0   25,916 K
conhost.exe          2900 Services          0   2,684 K
ocssd.exe           1112 Services          0   39,852 K
conhost.exe          3060 Services          0   2,700 K
orarootagent.exe       2292 Services          0   33,876 K
conhost.exe          1376 Services          0   2,684 K
octssd.exe          1600 Services          0   28,064 K
conhost.exe          2096 Services          0   2,700 K
osysmond.exe         1328 Services          0   39,704 K
conhost.exe          2864 Services          0   2,700 K
oracle.exe          2956 Services          0  367,008 K
crsd.exe           3208 Services          0   52,764 K
conhost.exe          3220 Services          0   2,704 K
evmd.exe           3432 Services          0   35,492 K
conhost.exe          3452 Services          0   2,704 K
ologgerd.exe         3536 Services          0   28,288 K
conhost.exe          3532 Services          0   2,704 K
evmlogger.exe         3744 Services          0   16,652 K
conhost.exe          3760 Services          0   2,704 K
oraagent.exe         3200 Services          0   38,820 K
orarootagent.exe       3300 Services          0   31,896 K
conhost.exe          3204 Services          0   2,704 K
conhost.exe          3328 Services          0   2,700 K
ons.exe            3268 Services          0   4,876 K
ons.exe            3280 Services          0   6,512 K
TNSLSNR.EXE          4560 Services          0   20,680 K
cmd.exe            4588 Console          1   2,376 K
conhost.exe          4480 Console          1   7,508 K
tasklist.exe         3880 Console          1   5,692 K[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV002[/B]
C:\Users\Administrator>netstat -nato | findstr EST
 TCP  10.0.0.12:11001    10.0.0.11:11013    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11002    10.0.0.11:11020    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11002    10.0.0.12:11034    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11003    10.0.0.11:11014    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    10.0.0.11:11016    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    10.0.0.11:11018    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    10.0.0.11:11021    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    10.0.0.11:11023    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    10.0.0.11:11027    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    10.0.0.11:11030    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    10.0.0.11:11032    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11005    10.0.0.11:11017    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11005    10.0.0.11:11019    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11005    10.0.0.11:11022    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11006    10.0.0.11:11015    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11007    10.0.0.11:11006    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11008    10.0.0.11:11002    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11009    10.0.0.11:11003    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11010    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11011    10.0.0.11:11005    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11012    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11013    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11014    10.0.0.11:11038    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11015    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11016    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11017    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11018    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11019    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11020    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11021    10.0.0.11:11001    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11022    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11023    10.0.0.11:11024    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11024    10.0.0.11:11025    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11025    10.0.0.11:11005    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11026    10.0.0.11:11005    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11027    10.0.0.11:11005    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11028    10.0.0.11:11026    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11029    10.0.0.11:11005    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11031    10.0.0.11:11004    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11034    10.0.0.12:11002    ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11041    10.0.0.11:11007    ESTABLISHED   2956   InHost
TCP  10.0.0.12:49154    10.0.0.200:3260    ESTABLISHED   4    InHost
 TCP  10.0.0.12:49483    10.0.0.11:50092    ESTABLISHED   1112   InHost
 TCP  10.0.0.12:49485    10.0.0.11:49621    ESTABLISHED   1112   InHost
 TCP  10.0.0.12:49495    10.0.0.11:50093    ESTABLISHED   1600   InHost
 TCP  10.0.0.12:49559    10.0.0.11:61021    ESTABLISHED   1328   InHost
 TCP  10.0.0.12:49578    10.0.0.11:50103    ESTABLISHED   3208   InHost
 TCP  10.0.0.12:49579    10.0.0.11:49715    ESTABLISHED   3208   InHost
 TCP  10.0.0.12:49580    10.0.0.11:49715    ESTABLISHED   3208   InHost
 TCP  10.0.0.12:49595    10.0.0.11:61021    ESTABLISHED   3536   InHost
 TCP  10.0.0.12:49604    10.0.0.11:49729    ESTABLISHED   3432   InHost
 TCP  10.0.0.12:49611    10.0.0.11:49742    ESTABLISHED   3208   InHost
TCP  10.72.82.12:49630   10.72.82.11:6200    ESTABLISHED   3280   InHost
 TCP  10.72.82.120:1521   10.72.82.120:49908   ESTABLISHED   4560   InHost
 TCP  10.72.82.120:49908   10.72.82.120:1521   ESTABLISHED   2956   InHos[COLOR=#000000][FONT=Verdana]t[/FONT][/COLOR][/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV002[/B]
C:\Users\Administrator>netstat -nato | findstr LISTEN
 TCP  10.0.0.12:139     0.0.0.0:0       LISTENING    4    InHost
 TCP  10.0.0.12:11001    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11002    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11003    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11004    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11005    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11006    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11014    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11023    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11024    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:11028    0.0.0.0:0       LISTENING    2956   InHost
 TCP  10.0.0.12:49342    0.0.0.0:0       LISTENING    1448   InHost
 TCP  10.0.0.12:49479    0.0.0.0:0       LISTENING    1112   InHost
 TCP  10.0.0.12:49483    0.0.0.0:0       LISTENING    1112   InHost
 TCP  10.0.0.12:49495    0.0.0.0:0       LISTENING    1600   InHost
 TCP  10.0.0.12:49577    0.0.0.0:0       LISTENING    3208   InHost
 TCP  10.0.0.12:49578    0.0.0.0:0       LISTENING    3208   InHost
 TCP  10.0.0.12:49593    0.0.0.0:0       LISTENING    3432   InHost
 TCP  10.0.0.12:49598    0.0.0.0:0       LISTENING    3432   InHost
 TCP  10.0.0.12:49607    0.0.0.0:0       LISTENING    3208   InHost
 TCP  10.0.0.12:49609    0.0.0.0:0       LISTENING    3208   InHost
 TCP  10.0.0.12:61020    0.0.0.0:0       LISTENING    1328   InHost
 TCP  10.72.82.12:139    0.0.0.0:0       LISTENING    4    InHost
 TCP  10.72.82.120:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4560   InHost
 TCP  172.16.30.12:139    0.0.0.0:0       LISTENING    4    InHost
 TCP  172.16.30.12:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4560   InHost
 TCP  192.168.200.12:139   0.0.0.0:0       LISTENING    4    InHost
[/TD]
[/TR]
[/TABLE][TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]
C:\Users\Administrator>tasklist

Image Name           PID Session Name    Session#  Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process       0 Services          0     4 K
System              4 Services          0    284 K
smss.exe            216 Services          0   1,072 K
csrss.exe           316 Services          0   4,068 K
wininit.exe          384 Services          0   3,724 K
csrss.exe           392 Console          1   11,860 K
winlogon.exe          436 Console          1   6,560 K
services.exe          480 Services          0   8,004 K
lsass.exe           488 Services          0   9,868 K
svchost.exe          548 Services          0   10,036 K
svchost.exe          580 Services          0   7,244 K
dwm.exe            688 Console          1   36,700 K
svchost.exe          696 Services          0   14,796 K
svchost.exe          736 Services          0   27,844 K
svchost.exe          804 Services          0   11,216 K
svchost.exe          896 Services          0   14,904 K
svchost.exe          336 Services          0   10,692 K
spoolsv.exe          1028 Services          0   10,848 K
svchost.exe          1108 Services          0   18,000 K
vmtoolsd.exe         1140 Services          0   13,556 K
svchost.exe          1464 Services          0   8,536 K
svchost.exe          1512 Services          0   4,516 K
dllhost.exe          1588 Services          0   10,624 K
msdtc.exe           1928 Services          0   7,280 K
taskhostex.exe        2052 Console          1   6,344 K
explorer.exe         2144 Console          1   67,788 K
vmtoolsd.exe         2548 Console          1   15,604 K
Everything.exe        2616 Console          1   23,144 K
RemoteExecService.exe     2932 Services          0   4,464 K
OracleOBJService.exe     2880 Services          0   13,512 K
ohasd.exe           2680 Services          0   56,152 K
WmiPrvSE.exe          876 Services          0   11,204 K
WmiPrvSE.exe         2360 Services          0   11,840 K
oracle.exe          2492 Services          0  372,152 K
oraagent.exe         3552 Services          0   43,760 K
conhost.exe          2608 Services          0   2,692 K
mDNSResponder.exe       3432 Services          0   22,948 K
conhost.exe          4040 Services          0   2,700 K
gpnpd.exe           3484 Services          0   27,396 K
conhost.exe          3612 Services          0   2,688 K
cssdmonitor.exe        3824 Services          0   25,772 K
conhost.exe          3848 Services          0   2,684 K
gipcd.exe           2960 Services          0   17,080 K
conhost.exe          3872 Services          0   2,688 K
cssdagent.exe         3580 Services          0   25,864 K
conhost.exe          812 Services          0   2,684 K
ocssd.exe           376 Services          0   40,476 K
conhost.exe          3120 Services          0   2,688 K
orarootagent.exe       3668 Services          0   34,116 K
conhost.exe          1584 Services          0   2,680 K
octssd.exe          3572 Services          0   27,932 K
conhost.exe          2904 Services          0   2,688 K
osysmond.exe         2740 Services          0   39,816 K
conhost.exe          2756 Services          0   2,692 K
crsd.exe           3264 Services          0   68,772 K
conhost.exe          820 Services          0   2,696 K
evmd.exe           3180 Services          0   35,388 K
conhost.exe          3064 Services          0   2,692 K
evmlogger.exe         3528 Services          0   16,728 K
conhost.exe          3616 Services          0   2,684 K
oraagent.exe         3292 Services          0   38,344 K
conhost.exe          3556 Services          0   2,688 K
orarootagent.exe       1432 Services          0   32,276 K
conhost.exe          1980 Services          0   2,696 K
ologgerd.exe         3928 Services          0   31,476 K
conhost.exe          2116 Services          0   2,692 K
ons.exe            3396 Services          0   4,864 K
ons.exe            3732 Services          0   6,512 K
TNSLSNR.EXE          1456 Services          0   20,480 K
scriptagent.exe        3676 Services          0   23,744 K
conhost.exe          3840 Services          0   2,680 K
cmd.exe            4204 Services          0   2,300 K
conhost.exe          4212 Services          0   2,892 K
java.exe           4228 Services          0  136,772 K
TNSLSNR.EXE          4624 Services          0   20,652 K
cmd.exe            3212 Console          1   2,304 K
conhost.exe          4884 Console          1   6,864 K
tasklist.exe         5080 Console          1   5,704 K
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]

C:\Users\Administrator>[B]netstat -nato | findstr EST[/B]
 TCP  10.0.0.11:11001    10.0.0.11:11011    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11001    10.0.0.12:11021    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11002    10.0.0.12:11008    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11003    10.0.0.12:11009    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11010    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11012    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11013    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11015    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11016    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11017    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11018    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11019    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11020    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11022    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    10.0.0.12:11031    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11005    10.0.0.12:11011    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11005    10.0.0.12:11025    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11005    10.0.0.12:11026    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11005    10.0.0.12:11027    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11005    10.0.0.12:11029    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11006    10.0.0.12:11007    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11007    10.0.0.12:11041    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11011    10.0.0.11:11001    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11013    10.0.0.12:11001    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11014    10.0.0.12:11003    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11015    10.0.0.12:11006    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11016    10.0.0.12:11004    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11017    10.0.0.12:11005    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11018    10.0.0.12:11004    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11019    10.0.0.12:11005    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11020    10.0.0.12:11002    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11021    10.0.0.12:11004    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11022    10.0.0.12:11005    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11023    10.0.0.12:11004    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11024    10.0.0.12:11023    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11025    10.0.0.12:11024    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11026    10.0.0.12:11028    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11027    10.0.0.12:11004    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11030    10.0.0.12:11004    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11032    10.0.0.12:11004    ESTABLISHED   2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11038    10.0.0.12:11014    ESTABLISHED   2492   InHost
TCP  10.0.0.11:49154    10.0.0.200:3260    ESTABLISHED   4    InHost
 TCP  10.0.0.11:49621    10.0.0.12:49485    ESTABLISHED   376   InHost
 TCP  10.0.0.11:49715    10.0.0.12:49579    ESTABLISHED   3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:49715    10.0.0.12:49580    ESTABLISHED   3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:49729    10.0.0.12:49604    ESTABLISHED   3180   InHost
 TCP  10.0.0.11:49742    10.0.0.12:49611    ESTABLISHED   3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:49997    10.0.0.11:61021    ESTABLISHED   2740   InHost
 TCP  10.0.0.11:50092    10.0.0.12:49483    ESTABLISHED   376   InHost
 TCP  10.0.0.11:50093    10.0.0.12:49495    ESTABLISHED   3572   InHost
 TCP  10.0.0.11:50103    10.0.0.12:49578    ESTABLISHED   3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:61021    10.0.0.11:49997    ESTABLISHED   3928   InHost
 TCP  10.0.0.11:61021    10.0.0.12:49559    ESTABLISHED   3928   InHost
 TCP  10.0.0.11:61021    10.0.0.12:49595    ESTABLISHED   3928   InHost
TCP  10.72.82.11:6200    10.72.82.12:49630   ESTABLISHED   3732   InHost
 TCP  10.72.82.110:1521   10.72.82.110:50246   ESTABLISHED   4624   InHost
 TCP  10.72.82.110:50246   10.72.82.110:1521   ESTABLISHED   2492   InHost
[/TD]
[/TR]
[/TABLE][TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]

C:\Users\Administrator>netstat -nato | findstr LISTEN
 TCP  10.0.0.11:139     0.0.0.0:0       LISTENING    4    InHost
 TCP  10.0.0.11:11001    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11002    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11003    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11004    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11005    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11006    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11007    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11008    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11009    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:11010    0.0.0.0:0       LISTENING    2492   InHost
 TCP  10.0.0.11:49310    0.0.0.0:0       LISTENING    2680   InHost
 TCP  10.0.0.11:49621    0.0.0.0:0       LISTENING    376   InHost
 TCP  10.0.0.11:49627    0.0.0.0:0       LISTENING    376   InHost
 TCP  10.0.0.11:49637    0.0.0.0:0       LISTENING    3572   InHost
 TCP  10.0.0.11:49715    0.0.0.0:0       LISTENING    3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:49716    0.0.0.0:0       LISTENING    3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:49729    0.0.0.0:0       LISTENING    3180   InHost
 TCP  10.0.0.11:49733    0.0.0.0:0       LISTENING    3180   InHost
 TCP  10.0.0.11:49740    0.0.0.0:0       LISTENING    3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:49742    0.0.0.0:0       LISTENING    3264   InHost
 TCP  10.0.0.11:61020    0.0.0.0:0       LISTENING    2740   InHost
 TCP  10.0.0.11:61021    0.0.0.0:0       LISTENING    3928   InHost
 TCP  10.72.82.10:1521    0.0.0.0:0       LISTENING    1456   InHost
 TCP  10.72.82.11:139    0.0.0.0:0       LISTENING    4    InHost
 TCP  10.72.82.110:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4624   InHost
 TCP  172.16.30.11:139    0.0.0.0:0       LISTENING    4    InHost
 TCP  172.16.30.11:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4624   InHos[COLOR=#000000][FONT=Verdana]t[/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Danh sách các file và folder theo tên của các node SRV001, SRV002ASM Instances:

Disk Groups:Virtual IP của cltr001-scan đang LISTENING trên node SRV001:
Code:
[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]
C:\Users\Administrator>[B]netstat -nato | findstr 1521[/B]
[COLOR=#ff0000]TCP  10.72.82.10:1521    0.0.0.0:0       LISTENING    1456   InHost (cltr001-scan)[/COLOR]
TCP  10.72.82.110:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4624   InHost
 TCP  10.72.82.110:1521   10.72.82.110:50246   ESTABLISHED   4624   InHost
 TCP  10.72.82.110:50246   10.72.82.110:1521   ESTABLISHED   2492   InHost
TCP  172.16.30.11:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4624   InHost[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]SRV002:[/B]
C:\Users\Administrator>[B]netstat -nato | findstr 1521[/B]
TCP  10.72.82.120:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4560   InHost
 TCP  10.72.82.120:1521   10.72.82.120:49908   ESTABLISHED   4560   InHost
 TCP  10.72.82.120:49908   10.72.82.120:1521   ESTABLISHED   2956   InHost
 TCP  172.16.30.12:1521   0.0.0.0:0       LISTENING    4560   InHost[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B]CLIENT001:[/B]
C:\Users\Administrator>[B]tcping 10.72.82.10 1521[/B]

Probing 10.72.82.10:1521/tcp - Port is open - time=2.105ms
Probing 10.72.82.10:1521/tcp - Port is open - time=0.475ms
Probing 10.72.82.10:1521/tcp - Port is open - time=13.873ms
Probing 10.72.82.10:1521/tcp - Port is open - time=0.511ms

Ping statistics for 10.72.82.10:1521
   4 probes sent.
   4 successful, 0 failed.
Approximate trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0.475ms, Maximum = 13.873ms, Average = 4.241ms[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


SHUTDOWN NODE SRV001:

Bị mất kết nối một chút sau đó có lại:


10.72.82.10:1521 đã LISTENING trên node SRV002:
 
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu