Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 5

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 5

V. Quản trị và bảo trì hệ thống
5.1. Kiểm tra hoạt động của SQL Server Failover Cluster:

Tới đây bạn đã Add thành công 2 node SRV002 và SRV003 vào SQL Server Failover Cluster.5.2. Pause:

Giả sử mình cần Pause 2 node SRV002 và SRV002 khì sẽ không ảnh hưởng gì tới các kết nối tới SQL Server Failover Cluster vì hiện tại Role và vDisk đang được quản lý bởi node SRV001. Nên sẽ không có down time do quá trình di chuyển tài nguyên từ node này sang node khác.

Kết nối tới SQL Server Failover Cluster vẫn liên tục...Trả lại trạng thái UP cho các node SRV002 và SRV003Giờ mình sẽ Pase node SRV001 thì sẽ thấy có down time xảy ra do quá trinh di chuyển tại nguyên từ node SRV001 sang node SRV002 hoặc SRV003... (hệ thống sẽ chọn một Node thích hợp để gán tài nguyên cho nó. Bạn cũng có thể cấu hình độ ưu tiên sở hữu tài nguyên của của các node. Hoặc tự tay chọn gán tài nguyên cho một node bất kỳ...)

Bạn sẽ thấy có down time xảy ra trong quá trinh di chuyển tài nguyên, sau đó kết nối sẽ trở lại sau khi quá trình di chuyển tài nguyên xong.Tài nguyên sẽ được chuyển qua node SRV003. Mình sẽ tiếp tục Pause node SRV003

Hiện tại chỉ còn Node SRV002 là UP. tài nguyên sẽ chuyển qua Node SRV002. và có một chút down time xảy ra.

Mình thử Pause luôn Node SRV002, vì hệ thống chỉ còn có node SRV002 là UP nên sẽ không cho Pause...

5.3. Stop Cluster Service:
Pause không được, nên mình sẽ Stop Cluster Service trên node SRV002. Tất nhiên khi Stop Cluser Service trên node SRV002 thì không còn node nào UP nên sẽ mất kết nối tới SQL Server Failover ClusterStart Cluster Service thì kết nối sẽ trở lạiTrả lại trạng thái UP cho node SRV001 và SRV002

Role đang được quản lý bởi node SRV002 được chuyển cho node SRV003Stop Cluster Service đối với 2 node SRV001 và SRV002

Kết nối vẫn liên tục, ko có down time.Trả lại trạng thái UP cho node SRV001 và SRV002

 
Last edited:
5.4. Simulate Failure:
Tùy chọn Simulate Failure sẽ cho phép giả lập trạng thái mất kết nối tới SAN trong 1 giâyBạn sẽ thấy có down time.
5.5. Disks - Maintenance Mode

Khi bạn cần cấu hình các Disk thì bạn cho nó vào trạng thái Maintenance ModeMặc dù không ảnh hưởng đến kết nối. Nhưng sẽ không cho phép bạn ghi xuống DATABASE.Trả lại trạng thái Online cho Disk5.6. Take Offline Disks
Tùy chọn Take Offline sẽ stop không cho phép truy cập tới vDisk


Việc Offline vDisk có thể sẽ làm cho Role bị Stopped nếu Role chỉ có 1 vDisk mà vDisk đó chứa System Database. Nên khi cấu hình SQL Cluster Failover Cluster nên tạo ra thêm vDisk6, vDisk7 sử dụng cho lưu trữ App Database và Log Database, Temp Database,... để dể dàng hơn trong việc bảo trì và quản lý...
Sẽ làm mất kết nối tới SQL Server Failover Cluster.5.7. Bring Online Disk và Start Role

Trả lại trạng thái Online cho vDisk


Start Role:

5.8. Move Role
Role đang được gán cho node SRV003, Mình sẽ thực gán nó cho node SRV001

Down time xảy ra...5.9. Shutdown Cluster...

Tùy chọn Shutdown Cluster... sẽ Stop tất cả các Role trong Cluster.
5.10. Start Cluster...
Tùy chọn Start Cluster sẽ Start lại các Role trong Cluster
5.11. Disk Resource: 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu