Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 4

thanhdc

Super Moderator
Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 4

IV. Cài đặt Add node to a SQL Server failover Cluster
THÊM CÁC NODES SRV002;SRV003 VÀO SQL SERVER FAILOVER CLUSTER:
Các bước cấu hình trên SRV002 và SRV003 là tương tự nhau.
Chọn Add node to SQL Server Failover Cluster


Hện tại bạn đã cài xong SQL Server failover cluster trên node SRV001 nên sẽ nhận được thông báo như hình bên dướiNếu bạn đã cài xong SQL Server failover cluster trên node SRV001 và add thành công node SRV002 vào SQL Server Failover Cluster. Và bạn bắt đầu Add node SRV003 vào SQL Server Failover Cluster thì sẽ được thông báo như sau:Cluster Network đã cấu hình:Ở bước này bạn không thể chọn Domain User khác cho các service SQL Server Database Engine và SQL Server Agent. Điều bạn cần làm là nhập đúng Password của User đã cấu hình. 
Last edited:
Top