Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 2

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 2

II. Cluster Config:
2.1. Tạo mới cluster tên là CLTR001:
Mình sẽ cấu hình disk witness sau nên sẽ bỏ dấu check Add all eligible storate to the cluster ...

View Report...2.2. Verify Config:
Sau khi tạo xong cluster CLTR001 sẽ xuất hiện thêm một vSERVER, trong danh sách All ServicesCó thêm 1 vComputer trong danh sách Computers của domain SVUIT


Trong DNS có thêm một record A được tạo với tên là CLTR001 và trỏ tới vIP của cluster CLTR001
Cluster CLTR001 vừa tạo xong, chưa có Role nào được cấu hình, và hiện tại có 3 nodes trong cluster.Hiện tại chưa có Disk nào được gán cho cluster.và cũng chưa có pool nào được tạo
Mặc định hệ thống sẽ các network với tên mặc định là Cluster Network 1, Cluster Network n.
Bạn có thể sữa lại tên Network cho dễ quản lý.

Mình sẽ sữa lại tên Network như sau:
+ Storage Network 1, Storage Network 2 được sử dụng cho kết nối tới Storage (iSCSI Multipath I/O).
+ Heatbeat Network: được sử dụng để các server SRV001;SRV002;SRV003 theo dõi trạng thái của nhau.
+ Cluster Network 1: được sử dụng để các server SRV001;SRV002;SRV003 theo dõi trạng thái của nhau và cho phép Client kết nối đến.

 
Last edited:
2.3. CẤU HÌNH STORAGE POOLS:
Hệ thống hiện tại có 3 iSCSI disks (Disk1, Disk2, Disk3) đã được kết tới các node (SRV001,SRV002,SRV003) nhưng chưa được gán cho Cluster. Mình sẽ không sử dụng trực tiếp 3 iSCSI Disks này làm Disks cho Cluster.
Trước tiên mình sẽ tạo ra một storage pool gồm 3 iSCSI Disks (Disk1, Disk2, Disk3). Sau đó tạo ra các vDisk4, vDisk5, vDisk6,... và sẽ sử dụng các vDisk này cho Cluster. Yêu cầu phải có ít nhất 3 Disks còn trống, dung lượng lơn hơn 4G, và ở trạng thái Unalocated thì mới có thể tạo được storage pool.
Bạn phải Disk1, Disk2, Disk2 ở trạng thái UnallocatedBạn có thể gặp Create storage pools nếu sử dụng SAN ko tương thích với Cluster (Openfiler, FreeNAS,...)
2.4. TẠO VIRTUAL DISKS:

Mình sẽ tạo ra 2 virtual Disk:
+ disk witness: 1G, sử dụng cho Quorum witness disk
+ disk mssql: 10G, sử dụng cho MSSQL Cluster

Bạn có thể tùy chọn Storage Layout (Simple, Mirror hoặc Parity).
Mình sẽ chọn Simple...
Note: tạo vDisk 1G thì được vDisk 3G, tạo vDisk 10G thì được vDisk 12G (ko hiểu vì sao? :D)


 
Last edited:
2.5. Config vDisks:
Bạn phải chuyển các vDisk vừa tạo vào Maintenance Mode thì mới có thể cấu hình vDisk được.


RUN: diskmgmt.msc
Trên các vDisk4, vDisk5:
+ Tạo các phân vùng: full size
+ Format NTFS
+ Label: quarum witness, mssql cluster
+ Drive Letter: Q, S

Sau khi cấu hình song các vDisk4 và vDisk5, chuyên các vDisk về trạng thái Online như trước... bằng cách chọn Turn Off Maintenance Mode
2 vDisk4vDisk5 hiện tại được quản lý bởi node SRV001. Nên bạn có thể nhìn thấy nó danh sách Devices and drivers của server SRV001. Nếu bạn vào các server SRV002;SR003 bạn sẽ không thấy các vDisks này.
 
2.6. Cấu hình Cluster Quorum:

Nếu bạn chưa cấu hình các vDisk4; vDisk5 bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
Những vDisks được cấu hình đúng sẽ hiện ra trong danh sách.
Bạn sẽ chọn Cluster Virutal Disk (disk witness) Volume (Q) để gán cho disk witness


vDisk4 sau khi đã gán cho Disk Witness in Quorum.
vDisk5 : Available Storage. Chỉ những Disk chưa được gán cho bất kỳ Role nào hoặc Disk Witness
thì mới có thể được sử dụng để gán cho role khác.

 
2.7. Validate Cluster...
bây giờ là lúc bạn kiểm tra xem tất cả mọi cấu hình có ok hay ko...OK tất cả mọi cấu hình đều ổn. không có bất kỳ error hoặc warning...
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu