Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 3

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai SQL Server 2012 Failover Cluster - Part 3

III. Install and Config SQL Server Failover Cluster:
3.1 CÀI ĐẶT NEW SQL SERVER FAILOVER CLUSTER:Ở bước này bạn có thể tùy chọn cài đặt Evaluation dùng thử 120 ngày hoặc nhập KEY.
Lưu ý là tất cả các node (SRV001;SRV002;SRV003) phải chọn giống nhau là Evaluation hoặc CÙNG MỘT KEY
VÌ MINH KHÔNG CẤU HÌNH ROLE cho MSDTC cho cluster. Nên sẽ có Warning ở bước này.
MSDTC không require từ các bản từ SQL Server 2008 trở về sau này. Nên nếu hệ thống của bạn chỉ sử dụng SQL server 2012 thì có thể bỏ qua không cần cấu hình thêm role cho MSDTC.Chọn các Instance Features sẽ cài đặt. Nên chọn hết các mục trong Data Engine Service.
Các Shared Features bạn có thể chọn tùy thích theo yêu cầu...


Chọn một tên cho SQL Server Network Name: CLTRMSSQL001
Bạn có thể chọn Default instance hoặc Named instance
+ Nếu bạn chọn Default instacne khi kết nối tới MSSQL Server bạn không cần phải chỉ định tên INSTANCE ID. Bạn chỉ cần chỉ địn tên hoặc địa chỉ IP của MSSSQL Server (vd: CLTRMSSQL001 hoặc 10.72.82.55)
+ Nếu bạn chọn Named instance thì khi kết nối tới MSSQL Server thì cần phải chỉ định cả tên hoặc địa chỉ IP của MSSQL Server kết hợp với tên INSTANCE ID (vd: CLTRMSSQL001\INSTANCEID hoặc 10.72.82.55\INSTANCEID)
Chọn một tên cho SQL Server cluster resource group name: mặc định SQL Server (InstanceID)

Chọn Cluster Disk cho SQL Server failover clsuter. Hiện tại chỉ còn có 1 vDisk5 là có thể được chọn để gán cho SQL Server Failover Clsuter.
Chọn vIP gán cho SQL Server failover ClusterChọn Domain User để gán cho các service SQL Server Agent và SQL Server Database Engine.
Chọn một bất kỳ Domain User có sẵn tùy ý. Có thể chọn một Domain User cho cả 2 Serivce hoặc mỗi service một Domain User riêng. Lưu ý: không nhất thiết phải là Domain Admin Users.Cấu hình Authentication Mode và chỉ định SQL Server Administrators


Mọi bước chuẩn bị và cấu hình đã xong, giờ sẽ bắt đầu quá trình cài đặt.Đây là giai đoạn vất vả nhất. Có thể cài đặt thành công, cũng có thể thất bạn. Nếu bạn thất bại ở cuối giai đoạn cài đặt. Hệ thống không thể Start được
Database Engine Serivces có thể là do SAN gặp vấn đề, Bạn nên đổi qua một con SAN khác để cài... Nếu thất bại bạn cài lại SQL Server Failover Cluster từ đầu, trước khi cài lại bạn phải xóa các cài đặt SQL Server hiện tại. Nên bạn phải cẩn thận trước khi cài thực hiện cài đặt SQL Server Failover Cluster. Nếu như bạn làm trên ESXi thì nên tạo Snapshort trước khi cài SQL Server Failover Clsuter.Nếu như cài đặt thành công sẽ được như sau...

 
Last edited:
3.2. Verify Config SQL Server Failover Cluster:

Vị trí lưu trữ Database, Log, ... của SQL Server Failover Cluster.Sau khi cài xong SQL Server Failover Cluster sẽ có một role mới được tạo ra như sau, và hiện tại nó đang được quản lý bởi node SRV001. (hiện tại thì có 1 node SRV001 trong role này)
 
3.3. Kiểm tra hoạt động của SQL Server Failover Cluster:
Kiểm tra kết nối tời SQL Server Failover Cluster:
sử dung tools tcping để kiểm tra kết nối tới port 1433 của SQL Server Failover ClusterKết nối tới SQL Server Failover Cluster bằng Microsft SQL Server Management StudioTrong danh sách Security\Logins: có user sa và SVUIT\Admin được gán quyền Administrator

 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu