Cài đặt Juniper IOS trên GNS3

root

Well-Known Member
- Phần mềm dùng để giả lập router Juniper là Olive. Olive là tên mã gán cho JUNOS chạy trên PC thay vì chạy trên router Juniper. Do việc giả lập của Olive chưa hoàn chỉnh, do đó Olive không thể giả lập được một số chức năng chạy trên router Juniper thật.
- Olive có thể chạy trên GNS3 thông qua QEMU hoặc chạy trên VMware. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chạy Olive trên VMware nhanh hơn và thời gian khởi động ít hơn so với việc chạy Olive trên GNS3.


I. Cài đặt JUNOS trên Vitualbox và add vào GNS3

- link download Junos : http://www.4shared.com/file/lL22J1QH/JunOS12.html
B1:
- Cài đặt Virtual Box
- Tạo 1 VM cho OS Juniper vừa download phía trên như hình

B2:
- Bật GNS3 lên và kiểm tra Vitualbox đã được cài đặt thành công hay chưa


B3:
- Lựa chọn Juniper


nguồn tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=f4ZNqcu-a4o#t=14
 

root

Well-Known Member
II. Cài đặt Juniper trên GNS3
- B1: download image hoặc tự build Juniper IOS : http://www.mediafire.com/file/khw0za7720h501h/Olive.rar

- B2: thêm Junos image vào GNS3
Vòa menu: Edit-->Preference-->quemu-->junos-->add the juniper image


- Điền đầy đủ thông tin vào các form:
  • Identifier name: tên Router,
  • binary image: đường dẫn đến file Image Junos,
  • RAM: Cấp RAM, có thể để trống GN3 sẽ tự cấp, như trong tường hợp này 512MB
  • Number of NICs: default 6
  • NIC model: e1000

- Sau đó click Save Apply. Bây giờ kéo Router Junos ra thử- Ngay lập tức cửa sổ qemu sẽ open. Bây giờ chúng ta đợi 1 chút để Junos khởi động và sau đó chúng ta có thể login


- Sử dụng loginname:root . Chúng ta sẽ login thành công vào Router


- Hoặc chúng ta có thể sử dụng cửa sổ telnet, để sử dụng chúng ta click chuột phải lên thiết bị và chọn console- Ngay lập tức cửa sổ telnet sẽ được mở và chúng ta nhập username:root để login vào routerNguồn tham khảo:
http://nil.uniza.sk/network-simulation-and-modelling/gns3/how-run-junos-inside-gns3-step-step
 
Top