Upgrade Junos OS on an EX switch By WinSCP

gani

Internship/Fresher
Staff member
Jun 22, 2019
67
18
8
HCM city
Bước 1: Enable FTP, SSH bằng lệnh sau:

root# set system services ftp
root# set system services ssh

Bước 2: Kiểm tra thời gian trên thiết bị như sau:
1643088785683.png


Nếu thời gian trên thiết bị chưa chính xác thì cần cấu hình lại.
Ví dụ cần cấu hình thời gian cho thiết bị là 22:19 20/10/2019 thì dùng lệnh bên dưới
1643088821621.png


Bước 3: Tài liệu này hướng dẫn upgrade bằng WinSCP, như sau:
  • Đăng nhập vào thiết bị bằng WinSCP bằng account đã được cấp quyền (thường dùng root)
1643088852094.png

1643088886490.png


Bước 4: Tiến hành upgrade OS bằng lệnh > request system software add [path]

root>request system software add /var/tmp/jinstall-ex-4300-17.3R3-S4.2-signed.tgz
NOTICE: Validating configuration against jinstall-ex-4300-17.3R3-S4.2-signed.tgz .
NOTICE: Use the 'no-validate' option to skip this if desired.
Verify the signature of the new package
Verified jinstall-ex-4300-17.3R3-S4.2.tgz signed by PackageProductionRSA_2019
WARNING: A reboot is required to install the software
WARNING: Use the 'request system reboot' command immediately

1643088906105.png


Bước 5: Sau khi đã kiểm tra xong thì cần khởi động lại thiết bị như hướng dẫn > request system reboot

Theo dõi tiến trình upgrade bên dưới

root@:RE:0% reboot
OWaiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru_mem' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...
Syncing disks, vnodes remaining...10 8 8 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 done

syncing disks... All buffers synced.
Uptime: 1h0m24s
recorded reboot as normal shutdown
Rebooting...

U-Boot 2011.06 (Jan 10 2014 - 02:08:51)

……
Checking package integrity...
Running requirements check first for jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2...
Running pre-install for jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2...
Installing jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2 in /tmp/installer.tmp/pa4833.02/jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2.x4833...
Running post-install for jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2...
Verified SHA1 checksum of fips-mode-powerpc-17.3R3-S4.2.tgz
Verified SHA1 checksum of jboot-ex-17.3R3-S4.2.tgz
Verified SHA1 checksum of jcrypto-ex-17.3R3-S4.2.tgz
Adding jcrypto-ex-17.3R3-S4.2.tgz...
mkdir: /jail: No such file or directory
Adding py-base-powerpc-17.3R3-S4.2.tgz...
Adding py-extensions-powerpc-17.3R3-S4.2.tgz...
Rebooting to complete the installation. Please wait...


U-Boot 2011.06 (Jan 10 2014 - 02:08:51)
….
Mounted jcrypto-ex package on /dev/md4...
Verified manifest signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Verified jcrypto-ex-17.3R3-S4.2 signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Mounted jdocs-ex package on /dev/md6...
Verified manifest signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Verified jdocs-ex-17.3R3-S4.2 signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Sun Oct 20 22:41:01 UTC 2019


Amnesiac (ttyu0)

login:


Bước 6: Kiểm tra version thiết bị sau khi upgrade
1643088925540.pngDONE - chúc một ngày tốt lành. Mọi góp ý, thắc mắc xin vui lòng để lại bình luận ạ :D
 
Last edited:
  • Like
Reactions: huyhuynh and l7uan

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu