CEH [Lab 03] Basic Network Troubleshooting using MegaPing

pn799

Administrator
MegaPing là 1 bộ công cụ hổ trợ quản trị viện hệ thống mạng cũng như hỗ trợ dò quét các lỗi bảo mật trong hệ thống, mộ số tính năng có trên MegaPing như là IP Scanner, Port Scanner, traceroute, Security Scanner,...


Cài đặt:

 • Để cài đặt MegaPing bạn chì cần download Tại đây sau đó tiến hành cài đặt.

Screenshot_55.png


 • Chọn I Agree

Screenshot_2.jpgChức năng


 • Hình ảnh bên dưới là các tính năng cơ bản của tool:

Screenshot_3.jpg • IP Scanner: dùng để scan Ip trong mạng

Screenshot_4.1.jpg


 • Sau khi scan xong bạn có thể dùng Traceroute để tracert đường đi của host
  • Nếu cùng lớp mạng thì sẽ hiển thị thông tin như bên dưới:

Screenshot_4.2.jpg

  • Nếu khác lớp mạng thì sẽ hiển thị thông tin như bên dưới:

Screenshot_4.3.jpg • NetBIOS Scanner: dùng để scan các thông tin NetBIOS, Adapter, Domain,... có thể scan 1 dịch chỉ IP cụ thể hoặc là 1 range IP .

Screenshot_5.jpgScreenshot_6.jpg
 • Port Scanner: dùng để Scan port đang open, VD ở đây là scan port của trang web securityzone.vn
 • Sau khi scan ta thu thập được các thông tin các port đang open: FTP(21), HTTP(80), Print server(170),...

Screenshot_8.jpg • Security Scanner:

Screenshot_9.jpg


Screenshot_11.jpg • Process Info: Tính năng tương tự Task Manager có trên windows, dùng để theo dõi các tiến trình đang bật.

Screenshot_10.jpg


Ngoài ra còn 1 số tính năng khác. bạn có thể cài đặt tool sau đó tìm hiểu thêm

Next Step: Understanding Network Scanning using Nmap
 
Top