Lab 1.1 VPN Site to Site DayTek 2920 vs DrayTek 2820 - PPTP

thanhdc

Super Moderator
I. Mô hình:


II. Cấu hình:


2.1 Cấu hình LAN:


2.2 Cấu hình kết nối WAN

  • Đây chỉ là WAN giả lập trong bài LAB. Trong bài Lab này mình dùng 1 sợi dây mạng RJ45 để nối 2 đầu cổng WAN, Trong thực tế thì không giống như vậy.
  • Nói chung là bạn cần phải có địa chỉ IP public tại 2 đầu cổng WAN và chúng phải kết nối được với nhau,
  • Nếu cả 2 site đều kết nối được internet, thì tất nhiên chúng sẽ kết nối được với nhau...
  • Bạn phải bảo đảm 2 site đã kết nối được với nhau trước khi sang bước cấu hình VPN Site to Side.


2.3 Cấu hình VPN:

  • Để cấu hình VPN Site to Site sử dung PPTP việc bạn cần làm đó là:
  • Cấu hình username và password dùng để xác thực với site bên kia (Dial-Out).
  • Cấu hình username và password dùng để cho site bên kia xác thực (Dial-In).
  • Chọn giao thức xác thực phải tương ứng.
  • Xác định địa chỉ WAN của site bên kia.
  • Network/Subnet cho phép kết nối tới của site bên kia.


III. Và cuối cùng là kết quả đạt được:
 
Last edited:
Top