DrayTek Lab 2.2 Mô hình kết hợp giữa ASA và DrayTek (Static Route, Open Ports)

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
I. Tổng quan:
1.1 Sơ đồ:


Mô hình bài Lab 2.2 khá giống với bài Lab 2.1 http://svuit.com/showthread.php?729-Lab-2-1-Mô-hình-kết-hợp-giữa-NAT-trên-ASA-và-Route-trên-DrayTek

1.2 Yêu cầu:

+ Cấu hình trên LAN, WAN, Static Route, Open Ports trên DrayTek để Insise, DMZ ra Internet bình thường và người dùng từ bên ngoài có thể truy cập vào Website của Cty (Server Web đặt ở DMZ).
+ ASA dùng để thiết lập access-list, access-group,... (ko NAT trên ASA)
:rolleyes:

II.Triển khai:

2.1 Trên DrayTek:


Cấu hình LAN:
Cấu hình WAN, PPPoE

Cấu hình Static RouteCấu hình Open Ports:
2.1 WebServer
2.1 DNS Server:
2.3 Client


Cấu hình ASA
ASA1# show run interface
!
interface GigabitEthernet0
nameif outside
security-level 0
ip address 120.138.69.2 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet2
nameif dmz
security-level 50
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!


ASA1# show run route
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0
172.16.1.1


ASA1# show run obj
object network INSIDE-SUBNET
subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
object network DMZ-SUBNET
subnet 192.168.2.0 255.255.255.0
object network WEB-SERVER
host 192.168.2.20
object network DNS-SERVER
host 192.168.2.10
object network WEB-SERVER-PUB
host 120.138.69.2
object network WEB-SERVER-PUB
host 120.138.69.2
object service WWWSVUIT
service tcp destination eq www


ASA1# show run access-list
access-list Outside_In extended permit tcp any object WEB-SERVER
access-list Outside_In extended permit icmp any any
access-list Outsidetodmz extended permit tcp any host 192.168.2.20 eq www


ASA1# show run access-group
access-group Outside_In in interface outside
III. Kết quả:
Client trong inside: truy cap web 24h.com.vn, 192.16.2.20, 120.138.69.2, www.svuit.com, www2.svuit.com đều OK…


Web Server trong vùng DMZ truy cập web 192.168.2.20, 120.138.69.2, www.svuit.com, www2.svuit.com kết quả đều OK.
Người dùng từ bên ngoài Internet truy cập vào:
Chỉ cần truy cập web vào địa chỉ IP public 120.138.69.2, hoặc truy cập bằng tên host 
Last edited by a moderator:
cho mình hỏi địa chỉ 120.138.69.2 là địa chỉ lấy ở đâu
 
Địa chỉ đó phải mua mới có. Mình chơi sang mua luôn 1 subnet 120.138.69.0/29 :rolleyes:. Nếu bạn đang dùng mạng của VPNT thì nên mua địa chỉ IP public của VNPT luôn, khi đó VNPT sẽ tạo một đường route trỏ về IP hoặc sunet mà bạn đã mua.
 
Xin hỏi, mình không sử dụng con Draytek mà sử dụng con Linksys cisco, mình làm như trong bài lab, kết quả là từ trong dmz mình ping ra được địa chỉ ip public của link sys, nhưng lại k ping được 8.8.8.8, phần card mạng (biểu tượng máy tính) của các máy trong dmz đều thể hiện đã kết nối internet nhưng khi lên trình duyệt thì không truy cập được các trang web.
Mong bạn có thể cho mình hỏi tại sao mình lại bị như vậy
 
Xin hỏi, mình không sử dụng con Draytek mà sử dụng con Linksys cisco, mình làm như trong bài lab, kết quả là từ trong dmz mình ping ra được địa chỉ ip public của link sys, nhưng lại k ping được 8.8.8.8, phần card mạng (biểu tượng máy tính) của các máy trong dmz đều thể hiện đã kết nối internet nhưng khi lên trình duyệt thì không truy cập được các trang web.
Mong bạn có thể cho mình hỏi tại sao mình lại bị như vậy
 
Cho mình hỏi, tại sao mình cấu hình như mô hình trên, đến bước open port thì vigor báo lỗi Private IP invalid, please check ! mong bạn giúp đỡ
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu