Polycom [Lab 1.3] RMX Local Web Client - RMX Manager

root

Well-Known Member

RMX Local Web Client (RMX Manager)


Ở phần trước chúng ta đã cài đặt và cấu hình thành công cho server MCU Polycom RMX Appliance.

Các step deploy MCU Polycom RMX Virtual Edition bao gồm:
 1. Deploying rmx virtual edition
 2. Install Polycom RMX appliance
 3. RMX Local Web Client (RMX Manager)
 4. NTP MCU Polycom RMX Virtual edition
 5. Profiles MCU Polycom RMX Virtual edition
 6. Create Conference Room
Phần này (Phần 3: RMX Local Web Client (RMX Manager) và Phần 4: NTP MCU Polycom RMX Virtual edition) chúng ta sẽ cài đặt RMX Manager để quản lý các MCU Polycom và sử dụng RMX Manager để cấu hình cho các MCU Polycom như cấu hình IP, NTP,...

Tham khảo các viết triển khai MCU Polycom RMX
 1. [Lab 1.1] Deploy MCU Polycom RMX Virtual Edition
 2. [Lab 1.2] Install Polycom RMX Virtual Edition
 3. [Lab 1.3] RMX Local Web Client - RMX Manager
 4. [Lab 1.4] Create Conference profile on MCU Polycom RMX
 5. [Lab 1.5] Create Conference Room on MCU Polycom
Tham khảo thêm các bài viết về triển khai khai hệ thống hội nghị truyền hình của Polycom

RMX Local Web Client - RMX Manager


Để cấu hình MCU polycom RMX Virtual edition các bạn sử dụng web Browser hoặc công cụ RMX manager EMA.

Nếu sử dụng web để cấu hình MCU Polycom RMX Virtual Edition thường chứng ta sẽ bị lỗi.


 Polycom RMX Local Web Client (1)


Nên sử dụng RMX local Web Client (RMX manager) để cấu hình Polycom RMX Appliance.

Download RMX Manager EMA tại đây:
Code:
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/network/collaboration_conferencing_platforms/rmx_2000.html

Để chạy RMX Manager EMA các bạn chọn “Deploy” và chọn “install”.


 Polycom RMX Local Web Client (2)


Đợi chút để cài RMX Manager 8.6.4


 Polycom RMX Local Web Client (3)

Sau khi cài đặt xong RMX manager chúng ta sẽ tiến hành add các MCU Polycom vào tỏng RMX Manager để quản lý và cấu hình tập trung cho các MCU Polycom này.
Để kết nối vào MCU Polycom RMX các bạn click vào biểu tượng như hình dưới.


 Polycom RMX Local Web Client (4)


Khai báo thông tin cho MCU Polycom RMX Virtual Edition đã cài đặt ở trên.
 • MCU Name: Hostname của MCU

 • MCU IP: có thể điền IP address hoặc FQDN của MCU Polycom RMX Virtual Edition.

 • Port: 443. MCU Polycom RMX sử dụng port 443 để kết nối

 • Username: POLYCOM (username default của MCU Polycom RMX Virtual Edition).

 • Password: POLYCOM (password default của MCU Polycom RMX Virtual Edition).

 Polycom RMX Local Web Client (5)


Chọn vào MCU Polycom RMX vừa được add vào RMX Manager EMA và chọn biểu tượng Connect như hình để RMX Manager EMA kết nối với MCU Polycom RMX EMA.


 Polycom RMX Local Web Client (6)Nếu trạng thái của MCU Polycom Virtual Edition giống như hình dưới đây có nghĩa là bạn đã connet RMX Manager tới MCU Polycom thành công.

Góc bên phải dưới cùng “Port Usage: Video (HD) 0/0 ” đây chính là license số điểm kiểm nối mà MCU này có. Hiện tại mình chưa add license cho MCU Polycom RMX Virtual Edition nên bạn sẽ thấy Port Usage: Video (HD) 0/0.

Mình sẽ add license cho MCU Polycom RMX thông qua Access Director Appliance sau.


 Polycom RMX Local Web Client (7)


NTP MCU Polycom RMX Virtual edition


Trên giao diện quản lý Polycom RMX Manager vào phần “Setup → RMX Time” để cấu hình NTP cho MCU Polycom RMX Virtual Edition.


 Polycom RMX Local Web Client (8)


Điền IP address của NTP server mà bạn muốn MCU Polycom RMX Virutal Edition đồng bộ với NTP Server.
 • Use NTP server: Check vào check box này để cấu hình NTP server.
 • 10.123.10.10 Status: connecting. server MCU Polycom RMX đã đồng bộ thời gian với server NTP 10.123.10.10 thành công.

 Polycom RMX Local Web Client (9)
 
Last edited:
Top