VMware Vmware Lab 1: Set up iDRAC and Install Esxi 6.5

HoaTD

Moderator
Công việc cần làm:
I. Cấu hình địa chỉ IP và user cho iDRAC
II. Download file ISO Esxi 6.5
III. Cài đặt Esxi 6.5 trên iDRAC
Hướng dẫn
Cấu hình địa chỉ IP và user cho iDRAC
Phía sau server bạn sẽ thấy cổng iDRAC (nó giống một cổng mạng bình thường nhưng được dùng với mục đích để cấu hình IP và dùng IP đó để truy cập vào iDRAC từ xa)

1648094342727.png


Sau đó cắm nguồn và khởi động server để cấu hình. Khi màn hình bật lên bạn sẽ thấy IP của iDRAC khi chưa được cấu hình là ?.?.?.? sau đó bạn hãy ấn F2 để vào System Setup1648094674009.png


Giao diện sẽ hiện ra để Setup hệ thống. Chọn mục iDRAC settings để cấu hình IP và User
1648094758354.png


Tiếp đến chon mục Network
1648094921727.png


Kéo xuống mục IPv4 Settings để đặt IP hãy nhớ Enable IPv4Disabled DHCP
1648095692252.png


Sau đó bạn chọn Back để quay lại iDRAC Settings và chọn User Configuration
1648095907401.png


Tiến hành đặt password cho user root (và đừng quên Enable)
1648096736922.png


Sau đó bạn Back lại và chọn Finish. Cảnh báo về ciệc có muốn lưu thay đổi hay không hiện lên và chọn Yes
1648096967268.png


Lúc này khi khởi động hệ thống bạn sẽ thấy IP của iDRAC đã nhận và bạn chỉ việc cắm dây sau đó bật trình duyệt web lên và nhập ip của iDRAC để tiến hành cài đặt Esxi từ xa.
1648097216156.png


Dùng user root để đăng nhập vào giao diện web của iDRAC
1648097429590.png


Sau khi đăng nhập chọn Overview -> Server -> Launch
1648097646272.png


Một cửa sổ điều khiển mới sẽ được mở lên bao gồm thanh công cụ ở phía trên bên phải
1648097833803.png


Console Controls chứa những cài đặt điều khiển cơ bản.
Keyboard cho bạn một bàn phím ảo để sử dụng trong trường hợp bàn phím không nhận.
Connect Virtual Media cho phép bạn Mount ISO của hệ điều hành bạn muốn cài để có thể cài đặt từ xa.

Download file ISO Esxi 6.5

Truy cập vào google và gõ phiên bản Esxi bạn muốn tải (ở đây mình cài đặt phiên bản 6.5). Có rất nhiều trang nhưng hãy chọn trang của Vmware
1648098538388.png


Sau khi vào đừng vội Download tại mục Product Downloads (vì đôi lúc sau khi cài đặt sẽ có vài driver không có) mà hãy chọn mục Custom ISOs
1648098667031.png


Sau đó chọn và Download Esxi tương thích với dòng Server của bạn (iDRAC của DELL, iLO của HP, ....)
1648098870536.png


Nhưng phải đăng kí tài khoản và login vào để download nhé!

Cài đặt Esxi 6.5 từ xa trên iDRAC

Chọn Connect Virtual Media để mount ISO Esxi bạn muốn cài
1648100527493.png


Trong mục Map CD/DVD ấn Chọn tập tin để thêm ISO của Esxi sau đó chọn Map Device
1648100703115.png


Sau đó khởi động lại máy và ấn phím f11 để vào Boot Manager
1648101006738.png


Chọn One-shot BIOS boot manager
1648101318603.png


Chọn Virtual Optical Drive để boot ISO từ ổ đĩa mới được mount
1648101450208.png


Chờ để load Esxi Installer
1648101601672.png


1648101856057.png


Sau khi Installer chạy chọn continue
1648102034128.png


Chấp nhận chính sách bằng cách ấn F11
1648102087032.png


Installer sẽ scan thiết bị để cài đặt Esxi lên
1648102138142.png


Chọn thiết bị bạn muốn cài đặt (nếu bạn có nhiều ở đĩa) và chọn continue
1648102164046.png


Lựa chọn keyboard layout sau đó chọn continue
1648102368923.png


Đặt password cho root user và chọn continue
1648102430833.png


Xác nhận bạn muốn cài đặt Esxi và ấn F11 để Install
1648102504184.png


Chờ quá trình cài đặt hoàn tất
1648102553812.png


Sau khi cài đặt hoàn tất Reboot lại thiết bị (ấn Enter)

1648102745148.png


Đây là giao diện của Esxi sau khi khời động ấn F2 để đăng nhập và cấu hình IP, hostname, ...
1648103118468.png


Sử dụng root user để đăng nhập vào hệ thống
1648103163905.png


Đây là giao diện sau khi Đăng nhập
1648103319506.png

Configure Password dùng để đổi mật khẩu root user
Configure Management Network dùng để cấu hình VLan, IP, DNS và lựa chọn NIC
Restart Management Network dùng để yêu cầu Restore Network hoặc Renew a DHCP
Test Management Network dùng để kiểm tra xem Host (Esxi) đã thông mạng chưa bằng cách ping
Configure Keyboard dùng để thay đổi chuẩn bàn phím bạn muốn dùng
Troubleshooting Options dùng để xem về việc enable Esxi Shell, enable SSH,...
View System logs dùng để coi log của hệ thống
View Support Information để coi thông tin về license, vmware support and contact, ....

Chúng ta sẽ cấu hình Network bằng cách vào Configure Management Network
1648104062374.png


Network Adapter giúp bạn chọn NIC mà muốn đặt địa chỉ IP (dùng Space để chọn) và Enter để lưu. Khi có nhiều NIC được chọn Host sẽ tự có khả năng cân bằng tải.
1648104238443.png


Vlan giúp bạn cấu hình Vlan chứa IP của Host (Esxi). Nhập Vlan ID và ấn Enter để lưu
1648104326694.png


Ipv4 Configuration dùng để chọn cấu hình IP tĩnh hay động (dùng Space để chọn) nếu là IP tĩnh, ta tiến hành đặt IP, subnet mask, gateway và lưu bằng cách ấn Enter
1648104585655.png


DNS Configuration
để thiết lập địa chỉ IP của server DNS mà Host trỏ về
1648104756368.png


Sau khi Exit (ấn Esc) thông báo hỏi về việc có muốn lưu những thay đổi đã thiết lập sẽ hiện lên. Chọn Yes (ấn Y) để lưu
1648104865019.png


Chọn Restart Management Network để Host lưu những thay đổi và kiểm tra bằng cách chọn Test Management Network
1648106064705.png

Sau khi Ping thành công sẽ báo Ok như trong hình và bạn có thể dùng IP để truy cập vào Host Esxi trên browser
1648106289678.png

Dùng root user để đăng nhập
1648107094620.png

Chúc các bạn thành công!!!!
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top