pan vm-series

 1. phile

  Palo Alto [LAB-22] Cấu hình User-ID tích hợp với LDAP trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình User-ID tích hợp với LDAP trên PAN VM-series II.1. Cấu hình Account Active Directory và WMI CIMv2 trên Active Directory II.2. Cấu hình Service Route và Zone cho tính năng User-ID II.3. Cấu hình tạo LDAP server trên PAN VM-series II.4. Cấu...
 2. phile

  Palo Alto [LAB-21] Cấu hình User-ID sử dụng User-ID Agent trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình User-ID với User-ID Agent trên PAN VM-series II.1. Cấu hình Account Active Directory cho User-ID Agent II.2. Cài đặt User-ID Agent trên Windows Server II.3. Cấu hình User-ID Agent tích hợp với Active Directory II.4. Cấu hình Firewall PAN...
 3. phile

  Palo Alto [LAB-20] Cấu hình User-ID sử dụng Captive Portal với Duo Security MFA trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình MFA cho Captive Portal trên Duo Security II.1. Cấu hình Trial Duo Security II.2. Cấu hình Add User và Group trong Duo Security để MFA II.3. Cấu hình Policy trong Duo Security để MFA II.4. Cấu hình Protect Application Palo Alto trong Duo...
 4. phile

  Palo Alto [LAB-19] Cấu hình User-ID sử dụng Captive Portal trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình User-ID sử dụng Captive Portal trên PAN VM-series II.1. Cấu hình Local User Database II.2. Cấu hình Authentication Profile II.3. Cấu hình Authentication Portal Settings II.4. Cấu hình Interface Management Profile cho phép xác định user...
 5. phile

  Palo Alto [LAB-18] Cấu hình SSL Inbound Inspection trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình tính năng SSL Inbound Inspection trên PAN VM-series II.1. Cấu hình import certificate của Server II.2. Cấu hình Decryption Profile cho SSL Inbound Inspection II.3. Cấu hình Decryption Policy cho SSL Inbound Inspection [LAB-18] Cấu hình SSL...
 6. phile

  Palo Alto [LAB-17] Cấu hình SSL Forward Proxy sử dụng External Authority (CSR) trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cài đặt Certificate Service trên Windows Server 2019 III. Cấu hình External Authority (CSR) trên PAN VM-series IV. Kiểm tra hoạt động SSL Forward Proxy trên PAN VM-series [LAB-17] Cấu hình SSL Forward Proxy sử dụng External Authority (CSR) trên PAN...
 7. phile

  Palo Alto [LAB-16] Cấu hình import certificate tự động sử dụng GPO cho các PC join domain

  Mục Lục: I. Giới thiệu về Group Policy Object và mô hình bài Lab (GPO) II. Cấu hình Import Certificate sử dụng GPO cho PC join domain III. Kiểm tra certificate đã được import cho PC join domain [LAB-16] Cấu hình import certificate tự động sử dụng GPO cho các PC join domain Lưu ý: Domain server...
 8. phile

  Palo Alto [LAB-15] Cấu hình tính năng SSL Forward Proxy trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Cấu hình CA certificate trên PAN VM-series cho SSL Forward Proxy II. Cấu hình Decryption Profile trên PAN VM-series III. Cấu hình Decryption Policy cho SSL Forward Proxy trên PAN VM-series III.1. Cấu hình Decryption Policy để giải mã traffic SSL III.2. Import thủ công Certificate...
 9. phile

  Palo Alto [LAB-14] Cấu hình tính năng Zone Protection trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình Zone Protection trên PAN VM-series III. Kiểm tra hoạt động của Zone Protection trên các vùng được áp dụng [LAB-14] Cấu hình tính năng Zone Protection trên PAN VM-series Lưu ý: tất cả các thiết bị Palo Alto trong chuổi series này đều được...
 10. phile

  Palo Alto [LAB-13] Cấu hình tính năng DoS Protection trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình DoS Protection trên PAN VM-series II.1. Cấu hình DoS Protection cho 1 server khỏi tấn công SYN Flood II.2. Cấu hình DoS Protection cho 1 nhóm server khỏi tấn công ICMP Flood [LAB-13] Cấu hình tính năng DoS Protection trên PAN VM-series Lưu...
 11. phile

  Palo Alto [LAB-12] Cấu hình tính năng Data Filtering trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình Data Filtering trên PAN VM-series II.1. Cấu hình Data Filtering dựa vào Predefined Pattern II.2. Cấu hình Data Filtering dựa vào File Properties II.3. Cấu hình Data Filtering dựa vào Regular Expression III. Cấu hình Security Profile Groups...
 12. phile

  Palo Alto [LAB-11] Cấu hình tính năng WildFire Analysis trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình WildFire Analysis trên PAN VM-series II.1. Cấu hình WildFire Analysis cho file PE II.2. Cấu hình WildFire Analysis cho file PDF [LAB-11] Cấu hình tính năng WildFire Analysis trên PAN VM-series Lưu ý: tất cả các thiết bị Palo Alto trong...
 13. phile

  Palo Alto [LAB-10] Cấu hình tính năng File Blocking trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình File Blocking trên PAN VM-series III. Cấu hình loại trừ File Type trong File Blocking [LAB-10] Cấu hình tính năng File Blocking trên PAN VM-series Lưu ý: tất cả các thiết bị Palo Alto trong chuổi series này đều được dựng ảo hóa hoàn toàn...
 14. phile

  Palo Alto [LAB-9] Cấu hình tính năng URL Filtering trên PAN VM-series (Phần 2)

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình URL Filtering Profile trên PAN VM-series II.1. Cấu hình URL Filtering Profile chặn các URL độc hại II.2. Cấu hình URL Filtering Profile cho phép truy cập URL khi nhập password III. Cấu hình chèn HTTP header trong URL Filtering Profile...
 15. phile

  Palo Alto [LAB-8] Cấu hình tính năng URL Filtering trên PAN VM-series (Phần 1)

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình URL Filtering trên PAN VM-series II.1. Cấu hình URL Filtering trên PAN VM-series dựa vào Security policy II.2. Cấu hình Custom URL Category III. Cấu hình URL Filtering trên PAN VM-series dựa vào External Dynamic List [LAB-8] Cấu hình tính...
 16. phile

  Palo Alto [LAB-7] Cấu hình tính năng Vulnerability trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình Vulnerability trên PAN VM-series II.1. Cấu hình Vulnerability profile và apply vào Security policy II.2. Cấu hình Signature Exceptions trong Vulnerability profile III. Cấu hình Custom Vulnerability Signature [LAB-7] Cấu hình tính năng...
 17. phile

  Palo Alto [LAB-6] Cấu hình tính năng Anti-Spyware trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình Anti-Spyware trên PAN VM-series II.1. Cấu hình Anti-Spyware profile và apply vào Security policy II.2. Cấu hình Signature Exceptions và DNS Signature Exceptions trong Anti-Spyware profile III. Cấu hình Custom Spyware Signature [LAB-6] Cấu...
 18. phile

  Palo Alto [KB-DNS] Cấu hình DNS Rewrite trên Palo Alto

  [KB-DNS] Cấu hình DNS Rewrite trên Palo Alto Lưu ý: tất cả các thiết bị Palo Alto trong chuổi series này đều được dựng ảo hóa hoàn toàn trên VMware và sử dụng license trial của Palo Alto cung cấp (phiên bản Palo Alto VM-series là 10.2.5.vm_eval) DNS Rewrite (hay DNS Doctoring) là tính năng...
 19. phile

  Palo Alto [KB-NAT] Cấu hình U-Turn NAT trên Palo Alto

  [NAT] Cấu hình U-Turn NAT trên Palo Alto Lưu ý: tất cả các thiết bị Palo Alto trong chuổi series này đều được dựng ảo hóa hoàn toàn trên VMware và sử dụng license trial của Palo Alto cung cấp (phiên bản Palo Alto VM-series là 10.2.5.vm_eval) Trong trường hợp muốn public WEB server...
 20. phile

  Palo Alto [LAB-5] Cấu hình tính năng Antivirus trên PAN VM-series

  Mục Lục: I. Giới thiệu về mô hình bài Lab II. Cấu hình Antivirus trên PAN VM-series II.1. Cấu hình Antivirus profile II.2. Appy Antivirus profile vào Security policy II.3. Cấu hình Signature Exceptions trong Anti-Virus profile [LAB-5] Cấu hình tính năng Anti-Virus trên PAN VM-series Lưu ý: tất...

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu